Novým členem sdružení SOLUS se stala banka HSBC Bank plc – pobočka Praha

Praha, 1. října 2007 – Členem sdružení SOLUS, které provozuje negativní registry klientských informací, se stala další významná instituce z bankovního sektoru, česká pobočka mezinárodní HSBC Bank. Počet členů sdružení SOLUS se tak rozrostl na 22 společností, z nichž 6 pochází z bankovního sektoru. Kromě bank, nebankovních finančních institucí či telekomunikačních operátorů se rozroste členská základna do konce roku 2007 pravděpodobně také o některé stavební spořitelny.

Negativní registry klientských informací SOLUS jsou v České republice unikátní tím, že shromažďují údaje o klientech v prodlení se splácením svých závazků napříč různými ekonomickými sektory. Členská základna sdružení SOLUS se pravděpodobně do konce roku rozroste o další velmi zajímavé členy, a to ze sektoru stavebního spoření.

„Očekávám, že do konce letošního roku bychom mohli dokončit jednání se dvěma stavebními spořitelnami,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Registry klientských informací SOLUS jsou pro bankovní subjekty zajímavé i přesto, že existují registry specializované na poskytování informací bankám. Výhodou registrů SOLUS je nejenom diverzifikovaná členská základna, ale také rychlost a velmi jednoduchá interpretovatelnost poskytovaných odpovědí.

„Členové sdružení SOLUS z bankovního sektoru oceňují přidanou hodnotu, kterou jim negativní registry klientských informací SOLUS poskytují a řada z těchto členů je také překvapena, jaké výše dosahuje jejich hit-rate,“ doplnil Jan Stopka.

Hit-rate, tedy procento odpovědí „ANO, klient nalezen v registru SOLUS, narůstá společně s tím, jak se do činnosti sdružení SOLUS zapojuje více společností z různých ekonomických sektorů. Registry SOLUS jim dávají cennou informaci, zda se klient v minulosti nedostal do problémů se splácením svých závazků, nebo zda nemá dluhy po splatnosti v dané chvíli, kdy žádá o novou službu. Zatímco v roce 2005 činila průměrná hit-rate 8,15 %, v roce 2006 to bylo 14,5 % v pracovní dny a 11 % o víkendech. Aktuální hit-rate v roce 2007 dosahuje 15,5 %. Patnáct žadatelů o poskytnutí služby ze sta tedy má nebo v minulosti mělo problémy se splácením svých závazků,“ doplnil Jan Stopka.

Ke konci srpna evidovalo sdružení SOLUS celkový dluh po splatnosti za fyzickými osobami ve výši 10,224 miliardy korun. Jde o výši pohledávek po splatnosti, které zařadily do registru členové sdružení SOLUS. Jen za první pololetí letošního roku odeslaly členské společnosti sdružení do registrů SOLUS více než 1,35 milionu dotazů.