Semináře

Jednou z velmi důležitých aktivit je vzdělávání zástupců společností a ostatní odborné veřejnosti v oblasti odpovědného úvěrování, legislativních změn a dalších trendů, které ovlivňují řízení rizika u poskytovaných služeb. Od roku 2005 proto Společnost pro informační databáze, a.s. organizuje semináře s názvem „Cesta k odpovědnému úvěrování v České republice“ pro zástupců členských společností sdružení SOLUS.

Historická témata seminářů:

22. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 6. ZÁŘÍ 2018, POSLANECKÁ SNĚMOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

TÉMA: Registry klientských informací a jejich přínos v oblasti prevence exekucí a osobních bankrotů v ČR

Marek Benda, předseda Ústavně právního výboru
Úvod do problematiky zadlužení spotřebitelů v České republice.

Patrik Nacher, předseda Podvýboru pro ochranu spotřebitele
Vývoj finanční gramotnosti obyvatel a nutnost ochrany spotřebitele na straně prevence před neuváženým přijímáním závazků

Radek Hábl, autor MapaExekuci.cz
Představení problematiky exekucí v České republice

Josef Prokeš, ředitel sekce správní Úřad pro ochranu osobních údajů
Registry klientských informací a jejich legitimita z hlediska ochrany osobních údajů

Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
Představení registrů klientských informací sdružení SOLUS. Spravované údaje a statistiky, jejich vývoj v uplynulých pěti letech

Pozvánka v PDF

21. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 20. ČERVNA 2017, HOLIDAY INN – PRAGUE CONGRESS CENTRE

prof. Dr. Ing. Jan Frait, ředitel Samostatného odboru finanční stability, ČNB
Ukazatele rizikovosti hypotečních úvěrů a jejich horní hranice v doporučeních ČNB

Ján Hurný, Společnost pro informační databáze
Případové studie využití Alertů a Hromadných dotazů v registrech SOLUS

Ing. Marek Novotný, MBA, ředitel Credit Managementu O2 Czech Republic
Telco Score – nový produkt na trhu scoringových informací

Mgr. Ing. Eva Hepperová, předsedkyně Unie spolků insolvenčních správců
Nová legislativa v insolvencích a její dopad na insolvenční správce a věřitele

Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
Aktuální statistiky a porovnání informací v registrech klientských informací SOLUS, Centrální evidenci exekucí a Insolvenčním rejstříku

Pozvánka v PDF

20. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 11. ŘÍJNA 2016, HOLIDAY INN – PRAGUE CONGRESS CENTRE

Vít Ossendorf, Česká národní banka
Poskytování licence ČNB pro poskytování úvěrů dle novely zákona o poskytování spotřebitelského úvěru

Jan Slanina, pověřenec ochrany údajů SOLUS
Ochrana osobních údajů v praxi provozovatele registru klientských informací

Radek Hábl, Agentura pro sociální začleňování
Představení nové strategie činnosti Agentury

Jindřich Kubát, Česká národní banka
Představení zkoušky odborné způsobilosti pro pracovníky úvěrových společností

Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
Zadlužení občanů v regionech České republiky.
Monitoring odpovědného přístupu k prověřování bonity klientů u členů SOLUS.

Pozvánka v PDF

19. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 12. ÚNORA 2015, HOLIDAY INN – PRAGUE CONGRESS CENTRE

Matěj Urban, zástupce EEIP, a.s./Univerzity Karlovy
Představení výsledků studie Navigátor bezpečného úvěru 2014

Jana Steckerová, senior ekonomka Komerční banky
Makroekonomický výhled a úvěrový trh v roce 2015

Jan Slanina, ředitel pro vnější vztahy a compliance Společnosti pro informační databáze, a.s.
Aktuální informace a právní aspekty z činnosti sdružení SOLUS

Pozvánka v PDF

18. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 5. ČERVNA 2014, HOLIDAY INN – PRAGUE CONGRESS CENTRE

Daniel Hůle, vedoucí programů Karierního a Dluhového poradenství organizace Člověk v tísni
Obchod s bídou

Mgr. Luboš Dörfl, Soudce Vrchního soudu v Praze
Oddlužení v soudní praxi

Jan Slanina, Produktový ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s.
Nové produkty pro využití registrů sdružení SOLUS
Vývoj v oblasti sporu o odvolatelnost souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pozvánka v PDF

17. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 3. PROSINCE 2013, HOTEL BARCELÓ

Mgr. Lukáš Vacek, Zástupce finančního arbitra
Nejčastěji řešené spory mezi zákazníky a finančními institucemi

Mgr. Pavel Štern, Ředitel Probační a mediační služby ČR
Aktuální činnosti Aliance proti dluhům

Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
Aktuální informace k fungování registrů sdružení SOLUS

Pozvánka v PDF

16. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 12. ČERVNA 2013, HOTEL BARCELÓ

Ing. Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů
Aktuální stav základních registrů a připravované změny

Jakub Seidler, Tomáš Konečný, Samostatný odbor finanční stability ČNB
Představemí výsledků šetření úvěrových podmínek bank

Jan Slanina, produktový ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s.
Aktuální statistika registrů a vývoj nových projektů sdružení SOLUS

Pozvánka v PDF

15. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 11. PROSINCE 2012, HOTEL BARCELÓ

PhDr. Petr Teplý, odborný asistent na Univerzitě Karlově
Představení projektu Navigátor bezpečného úvěru

Ing. David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni, o.p.s.
Aktuální zkušenosti z práce s klienty z Poradny při finanční tísni

Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
Rozšiřování členské základny a vývoj nových projektů sdružení SOLUS

Pozvánka v PDF

14. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 26. ČERVNA 2012, HOTEL BARCELÓ

Ing. Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur
Záměr regulace činnosti inkasních agentur v souvislostech

Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA, hlavní ekonom, Komerční banka
Makroekonomický výhled ekonomiky ČR ve druhé polovině roku 2012

Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
Aktuální novinky a statistiky klientských registrů SOLUS

Pozvánka v PDF

13. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 5. PROSINCE 2011, HOTEL BARCELÓ

JUDr. Helena Kolmanová, ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele, Česká národní banka
Posuzování úvěruschopnosti dlužníka podle zákona o spotřebitelském úvěru z pohledu orgánu dohledu

JUDr. Michal Žižlavský, předseda Rady Expertů Asociace insolvenčních správců ČR
Nová povinnost podat insolvenční návrh po 1. lednu 2012 – následky porušení povinnosti z pohledu dlužníka a věřitele

Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
Zhodnocení roku 2011, plánované novinky na rok 2012

Pozvánka v PDF

12. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 22. ČERVNA 2011, HOTEL BARCELÓ

Dr. Ing. František Klufa, finanční arbitr České republiky
Spotřebitelské úvěry – novinka v pravomoci finančního arbitra

Mgr. Luboš Dörfl, soudce a místopředseda Krajského soudu v Praze v úseku insolvencí
Oddlužení a jeho hodnocení z pohledu soudní praxe

Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
Aktuální statistiky z registrů SOLUS

Pozvánka v PDF

11. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 7. PROSINCE 2010, HOTEL BARCELÓ

Ing. Helena Horská, Ph.D., hlavní analytik Raiffeisenbank a.s.
Česká ekonomika a podnikatelský sektor na cestě z recese

Ing. Josef Maňhal, vrchní inspektor inspektorátu ČOI Jihočeský a Vysočina
Zákon 145/2010 o spotřebitelském úvěru

Pavel Sobíšek, analytik UniCredit Bank
Český spotřebitel v poločase ekonomického oživení

Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
Aktuální statistiky z registrů SOLUS

Pozvánka v PDF

10. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 9. ČERVNA 2010, HOTEL BARCELÓ

Ing. Miroslav Singer, Ph.D., viceguvernér ČNB a Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., ekonom
Makroekonomický pohled na zadluženost a scénáře budoucího vývoje

MVDr. Ilona Rochová, odbor Hospodářské kriminality ÚSKPV
Praktické zkušenosti s prověřováním úvěrových a pojistných podvodů

Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
Aktuální statistiky z registrů SOLUS

Pozvánka v PDF

9. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 3. PROSINCE 2009, KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ

Ondřej Simon, člen presidia České Asociace Treasury
Změny v podnikové praxi vyplývající ze zákona o platebních službách

Radomíra Papoušková, koordinátorka European Mortgage Federation v ČR
Možné dopady evropské regulace na náš trh

Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
Rozšíření členské základny sdružení SOLUS a rozšíření produktové nabídky SID + aktuální statistiky z registrů SOLUS

Pozvánka v PDF

8. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 25. ČERVNA 2009, KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ

Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR
České podniky v období finanční krize

Ing. Josef Tržický, vedoucí oddělení spotřebitelské legislativy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Mgr. Lukáš Vacek, vedoucí oddělení Ochrana spotřebitele na finančním trhu, Ministerstvo financí ČR
Transpozice směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru

Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt e-governmentu, Ministerstvo vnitra České republiky
Základní registry státu a datové schránky

Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
10 let na cestě k odpovědnému úvěrování

Pozvánka v PDF

7. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 10. PROSINCE 2008, HOTEL ADRIA

Ing. Miroslav Ševčík, CSc., ekonom
Současná finanční krize – její příčiny a průběh

Kamil Kunc, analytik, výzkumná agentura STEM/MARK
Postoje a názory českých spotřebitelů v době nestability finančních trhů

Jan Stopka, výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. a tajemník sdružení SOLUS
Novinky v negativních klientských registrech SOLUS

Pozvánka v PDF

6. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 24. ČERVNA 2008, QUALITY HOTEL PRAGUE

Ladislav Veselý, vedoucí výrobního závodu Státní tiskárny cenin
Platné verze dokladů, ochranné prvky, trendy v padělání dokladů

Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., ekonomický poradce Společnosti pro informační databáze, a.s.
Trendy ve vývoji úvěrového trhu a predikce následujícího vývoje

Jan Stopka, výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. a tajemník sdružení SOLUS
Statistiky negativních klientských registrů SOLUS a představení projektu „neplatné doklady“

Pozvánka v PDF

5. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 26. ČERVNA 2007, HOTEL JOSEF

Plk. Mgr. Vladimír Zimmel, zástupce ředitele ÚSKPV, Policejní prezidium
Trendy v padělání dokladů a finanční kriminalitě

MUDr. Petr Ježek, Asociace občanských poraden ČR
Představení projektu Komplexní systém dluhového poradenství pro občanské poradny v ČR

Jan Stopka, výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. a tajemník sdružení SOLUS
Aktuální statistiky a novinky ve fungování negativních klientských registrů SOLUS

Pozvánka v PDF

4. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 7. PROSINCE 2006, HOTEL EXPO

Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., ekonom
Trendy ve vývoji úvěrového trhu a predikce následujícího vývoje

JUDr. Věra Knoblochová, PhD., Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Evropská směrnice o spotřebitelských úvěrech – stav projednávání, očekávané změny, pozice ČR

Jan Stopka, výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s., a tajemník sdružení SOLUS
Dopady existence negativních registrů na chování spotřebitelů a přínosy registru pro členy sdružení SOLUS

Pozvánka v PDF

3. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 27. ČERVNA 2006, HOTEL EXPO

Ing. Michaela Erbenová, Ph.D., vrchní ředitelka a členka bankovní rady České národní banky
Integrace dohledu nad finančním trhem v ČR: výzva a příležitost

Ing. Vladimír Hanuš, místopředseda spotřebitelské organizace Spotřebitel.cz
Spotřebitelská problematika v ČR

Pozvánka v PDF

2. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 6. PROSINCE 2005, HOTEL EXPO

Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., ekonom
Hlavní tendence vývoje zadluženosti obyvatelstva

Mgr. Jiří Kohoutek, vedoucí občansko – právní legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR
Nová úprava úpadkového práva – návrh zákona o insolvenčních správcích a návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Pozvánka v PDF

1. SEMINÁŘ CESTA K ODPOVĚDNÉMU ÚVĚROVÁNÍ V ČR – 2. ČERVNA 2005, HOTEL EXPO

JUDr. Alena Ludrovská, předsedkyně Rady sdružení SOLUS
Sdružení a jeho činnost, Etický kodex, Pravidla pro vytváření, správu a využívání databází; doporučené souhlasy; kontrolní mechanismy; přínosy činnosti sdružení pro členy a jejich klienty

JUDr. Jiří Maštalka, referát poradních útvarů ÚOOÚ
Zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění – postřehy z praxe a kontrol; používání rodného čísla; kopie OP; zákon č. 133/2000 Sb., v platném znění

Alice Barešová, vedoucí oddělení metodiky všeobecné kontroly ČOI, a Ing. Eva Nebeská, oddělení metodiky všeobecné kontroly ČOI
Zákon č. 21/2001 Sb., v platném znění; RPSN a její výpočet; postřehy z praxe,

Pozvánka v PDF