Nejsemdlužník.cz

Služba NejsemDlužník.cz poskytuje ucelený soubor informací o platební morálce a případných dluzích po splatnosti osoby, která si nechala vystavit jednorázový kód pro získání výpisu:

  • obsahuje informace z negativních registrů SOLUS, které má více než padesátku členů z řad renomovaných finančních institucí, telefonních operátorů, poskytovatelů elektrické energie a dalších firem z rozmanitých sektorů;
  • informace z Centrální evidence exekucí (CEE), což je seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů; díky této databázi je možné zjistit, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce (v únoru 2018 bylo postiženo exekucí nebo více exekucemi 863 tisíc lidí v ČR);
  • informace z Insolvenčního rejstříku, do kterého se ze zákona zapisují data o subjektech, které procházejí insolvenčním řízením;
  • u podnikatelů obsahuje výpis také informace z Registru živnostenského podnikání, u právnických osob pak výpis z veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností), pro právnické osoby i podnikatele informaci o tom, zda se nachází v seznamu nespolehlivých plátců DPH dle §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  • u žadatelů z řad fyzických osob a fyzických osob podnikatelů je před vydáním kódu kontrolována platnost občanského průkazu oproti databázi Neplatných dokladů Ministerstva vnitra České republiky u občanů ČR

Objednávka i doručení výpisu NejsemDlužník.cz může proběhnout elektronicky, což zaručuje maximální komfort pro žadatele o výpis.