Profil společnosti

Společnost pro informační databáze, a.s. (dále také jen „SID“) zaměřuje svoji činnost především na profesionální, rychlé a bezpečné zpracování dat a na manažerské vedení projektů. Dlouhodobým cílem společnosti SID je poskytovat s podporou nejmodernějších technologií svým klientům spolehlivé, dostupné, jednoduché a rychlé služby, které vycházejí z jejich potřeb.

Pro sdružení SOLUS zajišťuje společnost SID zpracování negativních klientských registrů SOLUS (Registr FO, Registr IČ), Pozitivního Registru (Registr POR), Registru třetích stran (R3S) a TelcoScore (TelcoScore). Všechny registry pomáhají více než pěti desítkám členů sdružení SOLUS velmi efektivně snižovat riziko z poskytovaných služeb spotřebitelům, podnikatelům i právnickým osobám.

Ročně zpracuje SID pro sdružení SOLUS několik milionů dotazů do všech registrů. Všechny dotazy jsou zodpovídány on-line v čase kratším než jedna vteřina.

Společnost SID pro své klienty – členy sdružení SOLUS připravila další rozšíření služeb pro efektivnější řízení rizik u poskytovaných služeb. Klienti – členové sdružení SOLUS si tak nově mohou zjistit prostřednictvím on-line dotazu také to, zda jim žadatel o službu nepředkládá neplatné nebo odcizené doklady a dále také to, zda se žadatel nenachází v insolvenčním registru. Na základě jednoho dotazu tak členská společnost získá o žadateli několik významných informací, a to při zachování rychlosti odpovědi v čase kratším než jedna vteřina. Struktura silných a renomovaných akcionářů, kteří působí v oblasti finančních služeb a oboru zpracování dat, a stabilní hospodaření společnosti SID v průběhu dosavadní historie, jsou pro klienty zárukou špičkových služeb a prvotřídní znalosti oborů finančních služeb a zpracování dat.

Společnost SID pro sdružení SOLUS zajišťuje plnění zákonných požadavků (§ 20z zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění) kladených na Registr FO, Registr IČ a Pozitivní registr, tj. vyhotovuje odpovědi na písemné žádosti subjektů údajů o (i) výpis osobních údajů a (ii) zjištění zdroje osobních údajů z Registru FO, Registru IČ a Pozitivního registru. Bližší informace je možné získat na webových stránkách sdružení SOLUS (www.solus.cz), sekce “žádost o výpis z registrů SOLUS”.

Naši klienti