Fraud

Snažíte se při své činnosti předcházet podvodům nebo již přemýšlíte jak vzniklé podvody vyřešit? Nejste si jisti jak v prevenci postupovat nebo nevíte, který nástroj pro řešení by byl pro Vás ten správný? Pomůžeme Vám. Na základě zkušeností získaných z různých sektorů Vám doporučíme jaký nástroj nebo systém je pro Vás nejvhodnější a jak v budoucnu přistupovat k fraud managementu, jak podvodům předcházet a minimalizovat tím možná rizika.

Registr neplatných a odcizených dokladů

Členské společnosti mají možnost v Registru neplatných a odcizených dokladů („Registr ND“) zjistit formou on-line dotazu, zda žadatel o službu nepředkládá neplatné nebo odcizené doklady (občanské průkazy a cestovní pasy). Registr ND tak poskytuje občanům okamžitou ochranu proti zneužití osobních dokladů a zároveň chrání členské společnosti před zneužitím poskytovaných služeb.

V Registru ND se nacházejí data z oficiální databáze neplatných dokladů, kterou vede Ministerstvo vnitra České republiky, data zadaná členskou společností na žádost občana i data zadaná přímo občanem.

Přidanou hodnotou, kterou mohou společnosti nabídnout svým klientům, je ochrana proti zneužití osobních dokladů v rámci členských společností sdružení SOLUS, které využívají služeb Registru ND. Společnosti totiž mohou na žádost občana zavést jeho ztracený/odcizený doklad přímo do Registru ND.

Samotní občané mají možnost online ochrany formou zadání svého ztraceného/odcizeného dokladu na webové stránce sdružení SOLUS (www.solus.cz). Takto zadaný neplatný doklad poskytuje ochranu v rámci členských společností sdružení SOLUS využívajících služeb Registru ND.

Nahlášení ztráty/odcizení osobních dokladů prostřednictvím členské společnosti nebo přímé zadání občanem přes webové rozhraní nenahrazuje nahlášení na Policii České republiky. Pokud se takto nahlášený doklad neobjeví v oficiální databázi neplatných a odcizených dokladů Ministerstva vnitra, je po několika dnech z Registru neplatných a odcizených dokladů smazán.

Insolvenční registr

Insolvenční registr („Registr IR“) umožňuje pohodlně pracovat s informacemi z veřejně přístupné databáze insolvenčního rejstříku vedené Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

K dispozici je celá paleta služeb od možnosti jednoduchého dotazu na existenci konkrétního klienta v Registru IR, přes dotazy s podrobnými informacemi o daném insolvenčním dlužníkovi, přes hromadné dotazy a možnost okamžitého upozornění na výskyt nového insolvenčního dlužníka mezi svými dlužníky až po využití konfigurovatelné monitorovací aplikace.

Monitorovací aplikace přehledně zobrazuje změny v insolvenčním řízení u jednotlivých insolvenčních dlužníků a upozorňuje na důležité termíny. Aplikace zároveň upozorňuje vybrané zaměstnance členské společnosti formou zaslání shrnujících e-mailů nebo okamžitých upozornění.