Údaje o statutárních orgánech

Vedoucí zaměstnanci jmenovaní statutárním orgánem

PaedDr. Ján Hurný – výkonný ředitel společnosti

Ján Hurný působí ve Společnosti pro informační databáze od roku 2014, od 1. července 2019 je jejím výkonným ředitelem. Před příchodem do SID se podílel na vzniku úvěrové společnosti Zaplo Finance s.r.o., kde byl zodpovědný za nastavení procesů řízení rizika a vymáhání pohledávek. Svoji profesní kariéru zahájil v české pobočce společnosti Vodafone, kde více než 10 let působil v oddělení Collections.

Představenstvo

Ing. Luděk Jírů – předseda představenstva, v současné době zastává funkci generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Home Credit a.s.
Ing. Miroslav Crha – místopředseda představenstva, v současné době zastává funkci výkonného ředitele Global Payments Bank Service a jednatele společnosti Global Payments Europe, s.r.o.
PaedDr. Ján Hurný – člen představenstva, v současné době zastává také funkci výkonného ředitele Společnosti pro informační databáze, a.s.

Dozorčí rada

Ing. Luděk Čermák, MBA – předseda dozorčí rady, v současné době zastává funkci obchodního a marketingového ředitele společnosti ESSOX s.r.o.
Mgr. Silvia Žižková – místopředsedkyně dozorčí rady, v současné době zastává funkci Chief Legal Officer a členky představenstva Home Credit a.s.
Ing. Jan Polívka – člen dozorčí rady, v současné době zastává funkci generálního ředitele společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.