Monetizace dat

Leží Vaše data ladem? Přinášejí Vám pouze náklady na údržbu databáze? Nejste si jisti jakým způsobem data využít? Pokud je odpověď ano, obraťte se na nás. Poradíme Vám jakým způsobem data monetizovat, jak vytvořit vhodná řešení cílící na nové potencionální skupiny klientů. Mít data nestačí, musíte s nimi umět správně pracovat.

Příkladem monetizace dat je projet TelcoScore. Bližší informace o tomto projektu naleznete níže:

TelcoScore

Služba TelcoScore poskytuje predikce chování zákazníka – pravděpodobnost defaultu zákazníka ve finančních službách na základě telekomunikačních dat za 3 měsíce. Dodavateli score jsou tři největší mobilní operátoři: O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s., takže score pokrývá téměř celý tuzemský trh.

TelcoScore je jedno číslo – hodnota za celý telco trh. Nabývá číselných hodnot v rozmezí 1-1000. Odpověď je poskytnuta vždy na základě telefonního čísla nebo rodného čísla – hodnocení zákazníka – fyzické osoby (post paid, pre paid, business). Výpočet je realizován na základě smluvních, provozních a kreditních dat zákazníka. Používání TelcoScore je vždy podmíněno souhlasem zákazníka. Služba je jednoduchá a score je poskytnuto v rámci vteřin. Score je každý den aktualizováno a je dostupné 7/24. Vysoká reputace dodavatelů score garantuje vysokou přesnost predikce.

Provoz platformy pro publikaci score zajišťuje Společnost pro informační databáze, a.s. (SID), která má dlouholeté zkušenosti s provozováním klientských registrů. Data zákazníků zůstávají stále ve vlastnictví operátorů a z nich vypočtené score je zpřístupněno jen v rámci on-line dotazů. Pro využití služby je vždy nutné získat prokazatelný souhlas zákazníka s ověřením score, který je vyžadován u všech subjektů a bude kontrolován provozovatelem platformy, vše v souladu s GDPR compliance. Pro přístup ke score je pro velké a střední firmy k dispozici webová služba, pro menší společnosti je k dispozici webové rozhraní.

 

Během dubna až června 2018 proběhla u Společnosti pro informační databáze, a.s. kontrola služby TelcoScore ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předmětem kontroly bylo ověření dodržování povinností stanovených v zákoně č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci poskytované služby TelcoScore. Úřad v protokolu o kontrole konstatoval, že SID při poskytování služby plní veškeré požadavky a neporušuje žádné povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů. Úřad se v kontrolním protokolu dotkl i otázek nové právní úpravy (GDPR), kde dospěl ke shodným závěrům.