Elektronický validátor výpisů

ESV – Electronic Statements Validator
Webová aplikace, která vytěžuje bankovní výpisy ve formátu PDF.

    Vstup – manuálně / API

 

    Výstup – text / JSON

Ověří:

  • přítomnost certifikátu vydavatele
  • správnost počátečního i konečného zůstatku
  • kontrolu součtů debetních i kreditních obratů
  • pozici údajů o majiteli účtu.

Detekuje specifické transakce:

  • sociální dávky
  • exekuce
  • transakce spojené s hazardem
  • mikroúvěry.

Rovněž poskytne detaily o všech transakcích.