Sdružení SOLUS má dalšího člena ze sektoru energetiky

Praha, 1. února 2011 – Do sdružení SOLUS vstoupila jako nový člen společnost RWE Zákaznické služby, s.r.o., která je součástí koncernu RWE. Je tak již druhým členem ze sektoru energií a aktuálně již 35. členem sdružení SOLUS.

Jednou z výhod registrů SOLUS oproti jiným registrům je skutečnost, že členy sdružení SOLUS jsou vedle bankovních a nebankovních finančních institucí i společnosti z jiných sektorů. V roce 2005 se jeho členy stali všichni tři hlavní telekomunikační operátoři, v loňském roce k nim přibyl MobilKom (U:fon). Členem je i provozovatel obchodního řetězce Makro a poskytoval energie E.ON. Právě energetický sektor se nyní rozrůstá o dalšího člena – společnost RWE Zákaznické služby, s.r.o. z koncernu RWE. Odběratelé elektrické energie a plynu od společností koncernu RWE, kteří dlouhodobě nehradí své závazky, se tak mohou objevit v registrech SOLUS. Dlouhodobě tak negativní klientské registry SOLUS potvrzují svoji nezastupitelnou roli při řízeních rizik u poskytovaných služeb.

Sdružení SOLUS, které aktuálně provozuje dva negativní klientské registry – Registr FO a Registr IČ, má tak už 35 členů.

„Rozšíření sdružení SOLUS o dalšího člena mimo finanční sektor je logickým vyústěním naší dlouhodobé činnosti. Jsem přesvědčen, že další společnosti, a to i z nových sektorů, budou ještě intenzivněji zvažovat zapojení se do činnosti sdružení SOLUS. Je velmi pravděpodobné, že k dalšímu rozšíření členské základny dojde již příští měsíc. Ke konci letošního roku bychom mohli atakovat hranici 40 členů,“ říká tajemník sdružení SOLUS Jan Stopka.

Celková dlužná částka po splatnosti, kterou spotřebitelé členským společnostem sdružení SOLUS neuhradili, se koncem loňského roku blížila 31 miliardám Kč.

„Registry SOLUS působí preventivně. Loni svůj dluh po splatnosti uhradilo přibližně 370 tisíc lidí. Přibližně pětina z nich byla mimo vší pochybnost motivována snahou uzavřít další smluvní závazek, neboť splacení v krátké době předcházel a poté následoval dotaz jiného člena sdružení SOLUS do registru,“ vysvětluje Jan Stopka.