Negativní úvěrový registr SOLUS uzavřel nejúspěšnější rok své existence

Praha, 10. ledna 2006 – Rok 2005 byl pro negativní úvěrový registr přelomový. Sdružení SOLUS zaznamenalo historicky největší rozšíření členské základy, a to o šest nových členů včetně všech tří telekomunikačních operátorů. Společnost pro informační databáze, a.s. spustila pro sdružení SOLUS registr podnikatelů a právnických osob a dokončila také přípravu obdobného projektu negativních úvěrových registrů na Slovensku.

Klientské portfolio sdružení SOLUS se rozrůstá napříč všemi sektory

Loňský podzim lze označit za mezník v dosavadní činnosti sdružení SOLUS. Členy se totiž stali také všichni tři telekomunikační operátoři – Eurotel, Oskar Vodafone a T-Mobile.

„Během existence sdružení SOLUS se portfolio členských společností výrazně rozrostlo, nejvíce v roce 2005. Zatímco zakládajícími členy sdružení SOLUS byly jen nebankovní finanční společnosti, dnes mají zájem o využívání informací o dlužnících v prodlení firmy z dalších sektorů,“ uvedl Jan Stopka, výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. „V uplynulých již skoro sedmi letech od založení sdružení SOLUS došlo k rozšíření členské základny o členy z dalších sektorů (banky, operátoři a poskytovatel televizních služeb a vysokorychlostního internetu). V tomto trendu budeme pokračovat i v následujících letech. Aktuálně probíhají jednání s žadateli z dalších dvou nových sektorů – energetika a pojišťovnictví,“ doplnil Jan Stopka.

Sdružení SOLUS tak v roce 2005 potvrdilo svoji nezastupitelnou roli v oblasti risk managementu a odpovědného úvěrování v České republice. Mezi hlavní výhody negativních registrů patří potenciál možného rozšíření o uživatele z různých sektorů, kteří mají zájem efektivně řídit své riziko z poskytovaných služeb.

Aktuální počet sedmnácti členů sdružení SOLUS se bude i nadále zvyšovat. V současné době probíhají jednání s dalšími 11 potencionálními členy, z nichž některá by měla být dokončena v nejbližší době.

V roce 2005 se stali novými členy sdružení SOLUS následující společnosti:

  • COFIDIS (duben 2005)
  • eBanka, Eurotel Praha, Oskar Vodafone a T-Mobile Czech Republic (září 2005)
  • UPC (prosinec 2005)

Registr SOLUS budou moci členové využívat také na Slovensku.

V uplynulém roce se podařilo ukončit přípravu projektu negativního úvěrového registru na Slovensku.

„Vzhledem k úspěšnému fungování registrů, které pro sdružení SOLUS v České republice zajišťuje Společnost pro informační databáze, a.s., se naše společnost rozhodla expandovat také na Slovensko. Realizace projektu na Slovensku umožní členským společnostem, jejichž finanční skupina působí nejenom na českém trhu, využívat obdobných služeb negativního on-line registru také na slovenském trhu. Pro uživatele negativních on-line registrů znamená expanze na Slovensko další významný přínos, neboť mohou na dvou trzích využívat jedno technické řešení. Prostor pro další úspory členů sdružení SOLUS je tak zřejmý. Spuštění registru na Slovensku plánujeme na první polovinu letošního roku,“ dodal Jan Stopka.

Vznik registru IČ

Vedle registru fyzických osob (registr FO) zprovoznila Společnost pro informační databáze, a.s. od května 2005 pro sdružení SOLUS registr podnikatelů a právnických osob neplnících své smluvní závazky (registr IČ). Sdružení tedy nabízí svým členům možnost efektivního snížení rizika z poskytovaných služeb nejenom spotřebitelům, ale také podnikatelům a právnickým osobám.

Statistika roku 2005

Spolu se zrychlujícím tempem růstu objemu úvěrů se neustále zvyšuje i počet dotazů do negativní databáze SOLUS. V roce 2005 činil celkový počet dotazů do registru 1,15 milionu dotazů, což představuje meziroční nárůst o 36 % oproti roku 2004, kdy vznesly členské společnosti sdružení SOLUS více než 839 000 dotazů.

K vysoké míře využívání negativního registru FO přispívá také rychlost, s jakou systém zpracovává obdržené dotazy a poskytuje odpovědi. Více než 99,99 % všech dotazů bylo vyřízeno do 1 vteřiny od vznesení požadavku.

„Vzhledem k tomu, že snahou společností poskytujících zejména retailové služby je co nejrychlejší vyřízení žádosti o jejich službu, je rychlost zodpovězení dotazu pro naše členy klíčová,“ doplnil Jan Stopka.