Telekomunikační operátoři se stali členy sdružení SOLUS

Praha, 11. října 2005 – Eurotel, Oskar Vodafone a T-Mobile svým vstupem do sdružení SOLUS přispějí k naplnění společného cíle členských společností, kterým je snaha o odpovědné úvěrování. Odpovědné úvěrování má za cíl nejenom minimalizovat ztráty poskytovatelů služeb, ale chránit také samotné klienty před jejich neuváženým předlužováním a chránit řádně platící klienty před tím, aby v ceně poskytnuté služby nemuseli doplácet na klienty neplnící své smluvní závazky.

Dohodu o spolupráci telekomunikačních operátorů v rámci sdružení SOLUS lze označit za výrazný mezník v jeho dosavadní činnosti. „Rozšířením členské základny o společnosti Eurotel, Oskar Vodafone a T-Mobile je potvrzena výjimečná pozice a význam sdružení SOLUS na českém trhu v oblasti poskytování služeb finančního a obdobného charakteru, která umožní sdružení SOLUS poskytovat svým členům ještě efektivnější nástroj v rámci řízení rizik,“ uvedla JUDr. Alena Ludrovská, předsedkyně Rady sdružení SOLUS.

„Spolupráce telekomunikačních operátorů se sdružením SOLUS přinese klientům jasný benefit. Prostředky, které díky zkvalitnění informací o klientech operátoři ušetří, umožní nadále rozvíjet kvalitu a portfolio mobilních služeb na českém trhu,“ uvedl Aleš Janků, člen představenstva Asociace provozovatelů mobilních sítí a dodal: „Klienti nemusejí mít ze spolupráce obavy – do registru SOLUS budou zařazeny informace pouze o klientech, kteří neplatí své závazky opakovaně po dlouhou dobu. Ojedinělé opomenutí úhrady faktury či drobné zpoždění platby nebude v žádném případě znamenat zařazení klienta do registru.“

Zájem o zapojení do činnosti sdružení SOLUS projevují další významné společnosti, a to i z dalších sektorů. Společnosti, které uvažují o členství ve sdružení SOLUS, oceňují zejména možnost snížení rizika z poskytovaných služeb, a to za provozně výhodných podmínek při zajištění maximální bezpečnosti zpracovávaných dat. Důležitou roli hraje také skutečnost, že do negativních registrů sdružení SOLUS jsou zařazeni jen ti klienti, kteří nemají zájem své problémy se splácením poskytnuté služby řešit.

„Do negativních registrů sdružení SOLUS nejsou zařazováni klienti, kteří se dostali do krátkodobých problémů se splácením poskytnuté služby“, uvedl Jan Stopka, výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze.

Zapojení do spolupráce v rámci sdružení SOLUS přináší všem členským společnostem a jejich klientům výhody spojené se zvýšením dostupnosti poskytovaných služeb a jejich kvality, a to za lepších podmínek spojených s poskytovanou službou.

Další klíčovou roli v zájmu o využívání služeb negativních registrů hraje také skutečnost, že informace jsou poskytovány členským společnostem v reálném čase, což umožní rychlé rozhodnutí. Zvolený typ odpovědi poskytuje dotazující se členské společnosti jednoznačnou informaci, která nezpomaluje její schvalovací proces a navíc jí obdrží v reálném čase.

„Za rok a půl činnosti on-line negativních registrů jsme poskytli již více než 1.600.000 odpovědí, a z toho více než 99,99 % v čase do 1 vteřiny“, doplnil Jan Stopka.