Analýza bankovních výpisů odhalí hazard, nepřiznané půjčky i pokusy o falšování dokumentů při žádosti o půjčku

Obliba použití bankovního výpisu při prověřování platební morálky klienta mezi finančními institucemi rychle roste. Společnost pro informační databáze (SID) analyzovala od května do září pro finanční instituce 15 tisíc elektronických bankovních výpisů zaslaných klienty, kteří žádali o půjčku. V takřka 500 případech odhalila pokus o falšování této listiny

Analýza bankovního výpisu je jednou z cest, jak společnosti plní požadavky zákona o spotřebitelském úvěru na odborné posouzení schopnosti klienta splácet půjčku. Validátor elektronických výpisů, který prověřuje elektronické bankovní výpisy automaticky, tuto analýzu zásadně zrychluje a umožňuje ji provést u větší části klientů. Stává se tak jedním z významných nástrojů při řízení rizika i doložení povinností, které klade na finanční instituce zákon.

U bankovních výpisů lze použitím specializovaného softwaru velmi rychle ověřit pravost a autentičnost dokumentu. Díky detailní analýze je pak možné zjistit informace o pravidelných příjmech a výdajích, ale i o případných dalších skutečnostech, které by mohly v budoucnu schopnost splácet ohrozit,“ vysvětluje Ján Hurný, výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze.

Průměrně u 33 procent výpisů odhalí software Společnosti pro informační databáze splácení jiného úvěru, u 23 procent pak výdaje spojené s hazardem. Na 15 výpisech ze sta identifikuje validátor elektronických výpisů pobírání sociálních dávek. „To vše jsou podstatné informace k tomu, aby finanční instituce důkladněji prověřila schopnost splácet, nebo upravila výši půjčky tak, aby její splácení bylo pro žadatele bezpečné a dlouhodobě udržitelné,“ dodává Ján Hurný.

Pozor na pokusy o falšování výpisu

U tří výpisů ze sta odhalí v dlouhodobém průměru software Společnosti pro informační databáze pokus o falšování listiny. Předložením padělané či pozměněné listiny se však mohou žadatelé o půjčku dopustit trestného činu úvěrového podvodu.

Pro klienta je předložení elektronického výpisu velmi jednoduché: stačí jej stáhnout z internetového bankovnictví a nahrát do aplikace poskytovatele. Tato možnost navíc podporuje rostoucí oblibu uzavírání půjček na dálku, bez nutnosti navštívit pobočku a dokládat tištěné listiny.


Více o nás…

Společnost pro informační databáze (SID) je specialistou na profesionální, rychlé a bezpečné zpracování dat. Mezi nejvýznamnější aktivity SID patří od roku 2000 zpracování registrů pro sdružení SOLUS. Pro mobilní operátory provozuje SID oblíbený nástroj TelcoScore, který umožňuje posoudit sofistikovaně bonitu zejména u klientů, kde tak nelze učinit na základě transakční historie nebo zápisů v tradičních registrech klientských informací.

SID pomáhá desítkám klientů vytěžit a následně bezpečně a spolehlivě zpracovat data. Akcionáři společnosti jsou silné a renomované společnosti z oblasti finančních služeb a oboru zpracování dat. Více na www.sid.cz.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:
Miroslav Beneš
Telefon: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz