Tempo růstu objemu úvěrů se stále zrychluje, nejrychleji rostou objemy hypotečních úvěrů

Praha 12. prosince 2005 – Tempo růstu úvěrů obyvatelstva se stále zvyšuje. Celkový objem úvěrů vzrostl od roku 2002 dva a půl krát a jejich struktura se blíží vyspělým zemím. Vyplývá to ze studie sdružení SOLUS a Společnosti pro informační databáze, a.s., jejíž výsledky představil na semináři 6. prosince Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.

Zájmové sdružení právnických osob SOLUS a Společnost pro informační databáze, a.s. (dále jen SID) pokračují v sérii odborných seminářů s názvem „Cesta k odpovědnému úvěrování v České republice“. Na první seminář, který se uskutečnil v červnu letošního roku za účasti zástupců České obchodní inspekce a Úřadu pro ochranu osobních údajů, navázali organizátoři 6. prosince dalším setkáním. Tématem tohoto semináře byl vývoj zadluženosti obyvatelstva, se kterým přítomné seznámil ekonomický poradce SID Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., a návrh nové úpravy úpadkového práva, o které hovořil vedoucí občansko-právní legislativy Ministerstva spravedlnosti České republiky Mgr. Jiří Kohoutek.

Výsledky studie sdružení SOLUS – hlavní tendence vývoje zadluženosti obyvatelstva
(zdroj dat: statistika ČNB)

Celkový objem úvěrů v České republice vzrostl od roku 2002 2,5 krát. Největší meziroční rozdíl byl zaznamenán mezi třetím čtvrtletím roku 2004 a 2005, a to nárůst o 33,2 %.

„Každý rokem se zatím tempo růstu zrychluje a tento fenomén výrazně přispívá k růstu ekonomiky,“ řekl na semináři Ing. Jaroslav Ungerman, CSc. Strukturou úvěrů se Česká republika blíží vyspělým zemím.

Vývoj celkového objemu úvěrů domácností podle čtvrtletí

 

 

 

 

* průměrný ukazatel za dané čtvrtletí
* pramen – ČNB

Největší nárůst zaznamenaly hypoteční úvěry. Za zmínku stojí meziroční nárůst hypotečních úvěrů mezi třetím čtvrtletím roku 2004 a 2005, kdy bylo zaznamenáno 67 miliard, což činí nárůst o 35,8 %. Předpokládaný objem úvěrů na konci tohoto roku je 400 miliard Kč.

Vývoj objemu hypotečních úvěrů podle čtvrtletí

 

 

 

 

* průměrný ukazatel za dané čtvrtletí
* pramen – ČNB

Oproti výraznému růstu úvěrů, vklady obyvatelstva rostou ročně průměrně o 4 %. Úvěry obyvatelstva v letošním roce rostou oproti vkladům 6 krát rychleji.

Vývoj vkladů domácností v letech 2002 – 2005

 

 

 

 

* průměrný ukazatel za dané čtvrtletí
* pramen -ČNB

„V průběhu následujících dvou let se dá očekávat zlom zmíněného trendu,“ řekl Ing. Jaroslav Ungerman, CSc. „Za rizikovější považuji úvěry hypoteční vzhledem k dlouhé době splatnosti, na jejíž konec mnohdy nedokážeme dohlédnout. Méně rizikovějšími jsou úvěry spotřebitelské a jejich vývoj je stabilnější,“ dodal Ing. Ungerman, CSc.

Další semináře „Cesta k odpovědnému úvěrování“

Zájmové sdružení právnických osob SOLUS a Společnost pro informační databáze, a.s. budou v organizaci odborných seminářů pokračovat i nadále. Další seminář je plánován na jaro 2006 a jeho téma bude v čas oznámeno.