Sdružení SOLUS připravuje pro své členy další přidanou hodnotu v oblasti řízení rizik, která je velmi významná také pro všechny občany České republiky a velmi významně zamezí zneužití dokladů totožnosti pro podvodné uzavírání smluv

Praha, 12. března 2008 – Sdružení SOLUS ve spolupráci se Společností pro informační databáze, a.s. připravuje pro své členy další rozšíření služeb pro efektivnější řízení rizik u poskytovaných služeb. Členské společnosti sdružení SOLUS budou moci nově zjistit prostřednictvím on-line dotazu také to, zda žadatel o službu nepředkládá společnosti neplatné nebo odcizené doklady.

Sdružení SOLUS reaguje představením nové služby na množící se případy, kdy je odcizený či ztracený doklad totožnosti zneužit pro čerpání úvěru či jiné služby.

„Ačkoli jsou v dnešní době ztracené a odcizené doklady totožnosti evidovány v databázi Ministerstva vnitra ČR, existuje určitá doba prodlení mezi nahlášením ztráty dokladu a okamžikem, kdy se daný doklad v databázi objeví, a tomu chceme naším řešením zamezit. Naším cílem je ochránit občany před zneužitím jejich totožnosti při podvodném uzavíraní smluv,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Sdružení nabídne svým členům a hlavně také občanům jednoduché řešení tohoto problému. Celkem budou 4 způsoby, jak se informace o odcizeném dokladu dostane do databáze on-line registrů SOLUS.

„Hlavním ze zdrojů bude sice oficiální databáze Ministerstva vnitra ČR, ale dalším zdrojem bude například informace od občana či člena sdružení SOLUS,“ uvedl Jan Stopka.

Největší přidanou hodnotou by měla být možnost požádat v rámci blokace ztracené či odcizené platební karty přímo svojí banku, aby provedla také blokaci odcizených dokladů v rámci systému sdružení SOLUS.

„Banka, která je členem sdružení SOLUS, tak bude moci nabídnout svým klientům další službu, související s ochranou klienta a tím také přispět k ochraně ostatních členů SOLUSu před tím, aby na odcizené doklady uzavřela jiná osoba smlouvu o poskytnutí služby či peněžních prostředků,“ doplnil Jan Stopka.

Nová služba je aktuálně již ve fázi testování. Do plného provozu bude spuštěna ještě v průběhu prvního pololetí s tím, že jednotlivé členské banky sdružení SOLUS se budou připojovat průběžně, podle jejich připravenosti nabídnout tuto službu (blokace odcizených dokladů v rámci blokace odcizené platební karty) svým klientům.

Sdružení SOLUS má aktuálně 25 členů – 7 bankovních institucí, 13 nebankovních finančních institucí, 3 telekomunikační operátory, 1 distributora elektrické energie a 1 poskytovatele kabelové televize. Negativní klientské registry SOLUS jsou v České republice unikátní tím, že shromažďují údaje o klientech v prodlení se splácením svých závazků napříč různými ekonomickými sektory a díky tomu se staly nezbytným standardem při řízení rizik u poskytovaných služeb v České republice.