Za leden a únor uhradilo své závazky po splatnosti téměř 20.000 dlužníků evidovaných v negativním registru sdružení SOLUS

Praha, 13. března 2007 – Sdružení SOLUS za první dva měsíce letošního roku zaznamenalo výrazný nárůst počtu dlužníků, kteří uhradili své závazky po splatnosti u některého ze členů Sdružení. K pozitivnímu vývoji přispívá zejména rozšiřování členské základny nejen v rámci finančních institucí, ale také napříč jinými obory.

V lednu a v únoru letošního roku aktualizovali členové sdružení SOLUS v negativní databázi registru 18.983 původních dluhů na příznak „Z – zaplaceno“. To znamená, že takřka 20.000 spotřebitelů, o kterých byla v negativním registru sdružení SOLUS vedena informace o existenci dluhu po splatnosti, své dlužné závazky uhradilo.

„Výrazný nárůst počtu případů, kdy dlužník uhradí své závazky po splatnosti, je jasným důkazem pozitivního přínosu negativního registru sdružení SOLUS a důsledkem rozšiřování jeho členské základny. Sdružení SOLUS aktivně přispívá k ochraně klientů před jejich dalším neuváženým zadlužováním v případě, že již nesplácejí své předchozí závazky a také ke snižování rizika z poskytovaných služeb ze strany členských společností,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s.

Záznamy o klientech označené příznakem „Z“ (Z = zaplaceno) jsou v databázi uchovávány po dobu tří let ode dne, kdy byl vyrovnán dluh po splatnosti, který byl důvodem zařazení do společné databáze sdružení SOLUS. Po uplynutí tří let dojde k jejich automatickému vymazání z databáze.

V průběhu celého roku 2006 zaregistrovalo sdružení SOLUS celkem 95.015 klientů s příznakem „Z“, tedy klientů, kteří svůj dluh po splatnosti uhradili. O rok dříve to přitom bylo pouze 19.962 klientů.

„Díky rozšíření členské základny sdružení SOLUS o členy z nových sektorů vznikl efektivní tlak na dlužníky, kteří své dluhy raději vyrovnají, aby se vyhnuli komplikacím při žádosti o novou službu, a to i z jiného sektoru,“ dodal Jan Stopka.

O významu a velkém přínosu negativního registru v oblasti prevence rizika vypovídá tzv. „hit-rate“, tedy počet odpovědí „ano“, klient byl v databázi nalezen. Zatímco v roce 2004 činila průměrná hit-rate 4,5 %, v roce 2005 již byla na úrovni 8,15 % a v roce 2006 se zvýšila na 14,5 % v pracovní dny, respektive na 11% o víkendech.

Za první dva měsíce letošního roku zrealizovaly členské společnosti do registru fyzických osob celkem 389.965 dotazů. Za uplynulý rok 2006 zaznamenal negativní úvěrový registr SOLUS necelé dva miliony dotazů, z toho v prvních dvou měsících 158.638 dotazů.