S blížícími se Vánocemi stoupá počet dotazů členských společností do úvěrového registru SOLUS

Praha, 14. prosince 2006 – Právě v probíhajícím předvánočním období výrazně stoupá zájem o služby nabízené ze strany členů sdružení SOLUS a tím také výrazně stoupá počet dotazů ze strany členských společností do negativního registru fyzických osob. Jen za pondělí a úterý tohoto týdne zaznamenal registr SOLUS 26.729 dotazů členských společností.

„Nárůst dotazů do registru FO jsme očekávali, a to zejména s ohledem na probíhající vánoční nákupy. Zároveň jsme ale rádi, že zájem o využívání registru FO roste dlouhodobě. Důkazem jsou počty dotazů za poslední tři měsíce, kdy v září bylo 209.944 dotazů, v říjnu 225.296 dotazů a v listopadu 245.703 dotazů,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s.

Počty dotazů a dosahovaná míra hit-rate svědčí o významné funkci registrů sdružení SOLUS nejen pro jeho členy, ale také pro dlužníky samotné. Právě v tomto období, kdy se lidé připravují na svátky, mají vyšší tendenci dále se zadlužovat i v případě, že již nesplácejí své předchozí závazky.

„V pondělí a úterý tohoto týdne dosahovala míra hit-rate 14,5%. Mírou hit-rate se u negativního registru FO sdružení SOLUS rozumí podíl odpovědí, kdy byl v databázi nalezen klient, který neplní či neplnil své předešlé závazky“, doplnil Jan Stopka