Ke konci roku 2018 evidoval SOLUS více než 52 tisíc firem s dluhem po splatnosti

Praha, 14. března 2019 – Počet firem a podnikatelů s dluhem po splatnosti zapsaným v Registru IČ klesl ke konci roku 2018 na více než 52 tisíc (meziročně o 1,7 % méně). Suma závazků po splatnosti se meziročně snížila o 116 milionů korun na přibližně 6,2 miliardy Kč. Registr IČ je v České republice nejvýznamnějším registrem s informacemi o platební morálce podnikatelských subjektů.

Registr IČ je tzv. negativní registr, obsahuje tedy výhradně informace o závazcích po splatnosti, které mají firmy a podnikatelé u členských společností sdružení SOLUS. Pozitivní vývoj statistik v tomto registru umožnily zejména dva faktory: jednak dobrá ekonomická situace domácích firem a podnikatelů, a jednak zlepšující se schopnost firem a podnikatelů prověřit platební schopnost svých obchodních partnerů a vyhnout se tak případným neuhrazeným pohledávkám.

„Díky fungujícím registrům klientských informací mohou finanční instituce, telekomunikační či energetické firmy lépe prověřit platební morálku svých firemních zákazníků. I když v absolutním vyjádření evidují členové SOLUS řádově méně dlužníků mezi firmami a podnikateli, průměrná výše dluhu je zde podstatně vyšší,“ uvádí Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Díky zanesení informace o závazku po splatnosti do registru může být omezeno riziko vzniku dalších potenciálních dluhů. Dlužník – ať již podnikatel, nebo právnická osoba – je zároveň motivován k úhradě svého dluhu. V roce 2018 takto část nebo celý svůj závazek po splatnosti uhradilo více než 12 tisíc podnikatelů, celková výše uhrazených závazků po splatnosti překročila 725,5 milionu Kč.

Podíl firem a podnikatelů s informací o závazku po splatnosti v negativním Registru IČ na celkovém počtu firem a podnikatelů v jednotlivých krajích (údaje k 31. 12. 2018)

V absolutním vyjádření pochází nejvíce firem a podnikatelů s evidovanou informací o závazku po splatnosti z Prahy. Zde eviduje Registr IČ více než 14 tisíc subjektů. Pokud počet evidovaných subjektů vyjádříme relativně k celkovému počtu evidovaných firem a podnikatelů v daném kraji, je situace v krajích velmi podobná té, kterou SOLUS eviduje u spotřebitelů.

Do činnosti sdružení SOLUS je aktuálně zapojeno 55 společností, které poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií, P2P půjček a v oblasti obchodu.