Firmy lépe prověřují bonitu svých klientů: do negativního registru SOLUS zapsaly vloni nejméně „prvotních“ dlužníků v historii

Praha, 16. dubna 2019 – V roce 2018 zařadily členské společnosti do negativního registru SOLUS 42 tisíc nových klientů, jejichž údaje v negativním Registru fyzických osob sdružení SOLUS nefigurovaly. To je nejméně v historii sdružení SOLUS, zároveň o více než polovinu méně, než v roce 2013, kdy tento počet překročil 108 tisíc osob.

„Členské společnosti sdružení SOLUS tak prokazatelně plní požadavky české legislativy i zpřísněnou rozhodovací praxi v oblasti ověření schopnosti klientů dostát svým smluvním závazkům,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS. „Otázkou tak je, jak těmto požadavkům mohou dostát společnosti, které nevyužívají alespoň jeden z relevantních registrů na trhu, mezi které bezesporu patří i registry sdružení SOLUS“, doplnil.

Sdružení SOLUS pomáhá firmám prověřovat s odbornou péčí a odpovědností schopnost klienta splácet budoucí závazky. To je jeden ze základních předpokladů k tomu, aby byla smlouva platná i v případě, že klient v budoucnosti přes všechnu snahu na straně věřitele není schopný své závazky splácet.

V roce 2017 bylo nově zapsáno do negativního registru SOLUS 46,8 tisíce spotřebitelů, ještě v roce 2013 to ale bylo více než 108 tisíc osob. Nejvíce se na počtu nově zařazených klientů v roce 2018 podíleli občané z Ústeckého, Karlovarského, Libereckého a Moravskoslezského kraje. Ve všech těchto krajích byl zařazen počet nových klientů, který odpovídá přibližně 0,5 % obyvatel daného kraje (ve všech těchto krajích je přitom podíl dospělých osob zapsaných v negativním registru SOLUS více než 9 %).

SOLUS pomáhá spotřebitelům v prodlení, aby neprohlubovali své potíže

Negativní registr sdružení SOLUS obsahuje informace o spotřebitelích, kteří již jinde nesplácejí, nebo v blízké minulosti nespláceli řádně své závazky u společností, které jsou členy sdružení SOLUS. Díky informaci o vážných finančních potížích či neochotě splácet smluvní závazky mohou členské společnosti lépe posoudit míru rizika u nově poskytovaných služeb s odloženou splatností.

Díky registru tak například mohly členské společnosti zabránit prohloubení finančních potíží klienta z Královéhradeckého kraje, který měl v Registru fyzických osob zapsaný dluh po splatnosti přesahující 300 tisíc korun, ale přesto žádal vloni u tří dalších členských společností o další půjčky.

Pozitivní jsou naopak všechny příběhy 252 tisíc občanů, kteří během roku 2018 dokázali ze svých závazků po splatnosti zapsaných v registru Fyzických osob SOLUS uhradit řádově 5 miliard Kč a své závazky po splatnosti tak splatit zcela, nebo alespoň z části. Občané přitom hradí nejen „novější“ závazky po splatnosti, ale i ty, které vznikly před několika lety.

Do činnosti sdružení SOLUS je zapojeno více než padesát společností, které poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií, P2P půjček a v oblasti obchodu.