Sdružení SOLUS zahájilo činnost registru IČ

Praha, 16. května 2005 – Společnost pro informační databáze, a.s. připravila pro sdružení SOLUS nový produkt, a to registr podnikatelů a právnických osob neplnících své smluvní závazky (registr IČ), který mohou využívat členové sdružení SOLUS a jehož pilotní ostrý provoz byl zahájen v květnu 2005. Sdružení SOLUS tímto potvrzuje svoji pozici a význam na českém trhu finančních služeb, když svým členům nabízí možnost efektivního snížení rizika z poskytovaných služeb. Novým členem sdružení SOLUS se od 21. dubna 2005 stala společnost COFIDIS. Je tak již dvanáctou společností, která se svým členstvím ve sdružení SOLUS hlásí k odpovědnému úvěrování v České republice.

Sdružení SOLUS tak nyní nabízí svým členům možnost efektivního snížení rizika z poskytovaných finančních služeb nejenom spotřebitelům, ale také podnikatelům a právnickým osobám, a to prostřednictvím negativního registru FO a negativního registru IČ.

Registr IČ – registr podnikatelů a právnických osob neplnících své smluvní závazky. Registr obsahuje pouze údaje nutné k identifikaci klienta a informaci o způsobu a rozsahu porušení povinnosti řádně splácet svůj finanční závazek. Informace o úhradě dluhu je v databázi uchovávána v rozsahu uděleného souhlasu klienta, po dobu 3 let.

Registr FO shromažďuje informace negativní, tedy údaje o těch klientech (spotřebitelích), kteří nemají zájem plnit své závazky, nebo se dostali do problémů se splácením poskytnutých finančních služeb. Databáze neobsahuje žádné citlivé informace, ale pouze údaje nutné k identifikaci klienta a informaci o typu porušení povinnosti řádně splácet svůj finanční závazek. Informace o úhradě dluhu je v databázi uchovávána v rozsahu uděleného souhlasu klienta, po dobu 3 let.

Společnost pro informační databáze, a.s., která je zpracovatelem registru FO a registru IČ vyřídila v prvním čtvrtletí roku 2005 245.885 dotazů od členů sdružení SOLUS, oproti 63.969 dotazům ve stejném období v roce 2004.

Společnost COFIDIS s.r.o., součást mezinárodní finanční skupiny poskytující půjčky po telefonu již 20 let v mnoha evropských zemích, se svým členstvím hlásí k hlavnímu poslání sdružení SOLUS spolupracovat na prevenci vzniku rizikových pohledávek u nabízených finančních služeb a k ochraně klientů. Získáním informace o skutečnosti, že žadatel o finanční službu neplní či neplnil své závazky vůči jinému členu sdružení, se daří nejenom minimalizovat přímé ztráty z poskytnutých finančních služeb, ale i náklady související s řešením pohledávek zahrnující i uplatnění nároku soudní cestou. Činnost sdružení SOLUS významně přispívá k ochraně klientů před jejich předlužováním v případě, že nejsou schopni plnit své předchozí závazky.