Sdružení SOLUS již 10 let chrání své členy před klienty, kteří neplní své smluvní závazky

Praha, 16. července 2009 – V polovině letošního roku oslavilo sdružení SOLUS 10leté výročí svého vzniku. V původně desetičlenném sdružení je nyní zastoupeno 26 společností z různých sektorů, což činí ze SOLUSu nezbytný standard při řízení rizik u poskytovaných služeb.

Sdružení SOLUS vzniklo v červnu 1999, ale jeho počátky sahají do podzimu 1998, kdy se zástupci zakladatelských společností rozhodli vytvořit efektivní nástroj pro ochranu před klienty, kteří neplní své smluvní závazky. Název sdružení vznikl složením počátečních písmen z původního názvu, a to Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům, který zároveň nejlépe charakterizuje jeho hlavní cíl.

K leasingovým a úvěrovým společnostem se v roce 2001 připojila první banka, v roce 2005 vstoupily do sdružení SOLUS všichni telekomunikační operátoři, o rok později distributor elektrické energie a v předloňském roce i první stavební spořitelna.

„Díky početné členské základně a zejména pak díky zastoupení různých sektorů je SOLUS efektivním a pro mnohé společnosti nezbytným nástrojem pro řízení rizik v České republice,“ říká Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Členové sdružení SOLUS mohou využívat celkem čtyři registry. Tím nejvyužívanějším a nejdéle fungujícím je Registr FO, ve kterém jsou vedeny záznamy o spotřebitelích, kteří neplní své smluvní závazky.

„Pokud člověk neplní své smluvní závazky u jednoho či více členů sdružení, pak je velmi pravděpodobné, že nezíská novou službu u dalších členů sdružení SOLUS, případně jí nezíská v požadovaném rozsahu“ vysvětluje Jan Stopka. SOLUS tak chrání i samotné spotřebitele před nezodpovědným zadlužováním.

Ukazuje se, že zařazení nezodpovědného spotřebitele do negativního klientského registru SOLUS může mít pozitivní výchovný efekt.

„Za poslední tři roky bylo našim členům uhrazeno více než 575 tis. původních dlužných částek po splatnosti,“ dodává Jan Stopka.

Kromě Registru FO, existuje také Registr IČ, kam jsou zařazeni podnikatelé a právnické osoby neplnící své smluvní závazky. Členové sdružení SOLUS mohou nahlížet rovněž do insolvenčního registru a registru neplatných a odcizených dokladů.

„Registr neplatných a odcizených dokladů je naší nejmladší službou. Ocení ji zejména spotřebitelé, kteří mohou pomocí aplikace dostupné na našich webových stránkách, informovat naše členy o svých ztracených dokladech. Významně tak sníží riziko, že si na jejich odcizené doklady někdo podvodně sjedná úvěr, nebo poptá jinou službu, kterou následně nebude splácet,“ objasňuje Jan Stopka.