Sdružení SOLUS se stalo odborným partnerem jubilejního 5. ročníku soutěže Accenture Zlatá koruna 2007

Praha, 17. dubna 2007 – Sdružení SOLUS, které pro své členy spravuje negativní registry klientských informací (registr FO a registr IČ), přijalo nabídku organizátorů soutěže o nejlepší finanční produkty roku 2007 a stalo se odborným partnerem soutěže Accenture Zlatá koruna 2007.

Zástupci sdružení SOLUS budou organizátorům soutěže poskytovat odborné konzultace a komentáře k tématům finančního trhu.

„Domníváme se, že vzhledem k tomu, že mezi členy sdružení SOLUS patří řada významných nebankovních finančních institucí, bank a všichni tři telekomunikační operátoři, umožňuje nám to získávat přehled o dění na českém finančním trhu a zároveň si zachovat dostatečný nadhled,“ vysvětluje tajemník sdružení SOLUS Jan Stopka.

Sdružení SOLUS také nominuje své dva kandidáty do Finanční akademie. Odborná porota, která hodnotí produkty v soutěži Accenture Zlatá koruna 2007, může zvažovat, komu dá své hlasy, až do 6. května 2007. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Accenture Zlatá koruna 2007 se uskuteční 24. května 2007 na Žofíně.

Sdružení SOLUS se dlouhodobě věnuje prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, snaze o zvýšení vymahatelnosti stávajících dluhů, snaze o snížení finančních ztrát z poskytovaných služeb a v neposlední řadě také o ochranu samotných klientů před jejich dalším neuváženým zadlužováním v případě, že již mají problémy se splácením svých předchozích smluvních závazků. Celé se to dá shrnout pod pojem „odpovědné úvěrování“. Na téma „Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR“ pořádá sdružení SOLUS pravidelně každých 6 měsíců semináře a snaží se tak o „kultivaci“ trhu.

„Odborné partnerství soutěže Accenture Zlatá koruna 2007 zapadá do dlouhodobých cílů sdružení SOLUS. Představuje pro nás další nástroj, jak vzdělávat spotřebitele a přispívat ke zlepšování prostředí na tuzemském finančním trhu,“ říká Jan Stopka.