V negativním registru SOLUS má meziročně dluh o 15 tisíc občanů méně, zejména díky nové legislativě

Praha, 18. ledna 2018 – Ke konci roku 2017 bylo v registru fyzických osob SOLUS zapsáno 635 tisíc dospělých občanů České republiky s nesplaceným závazkem po splatnosti. Je to o 15 tisíc občanů méně, než na konci roku 2016. Pozitivní vývoj v této oblasti zaznamenalo sdružení SOLUS ve všech krajích České republiky.

Ke zlepšení situace v registru přispěly zejména změny v legislativě, dále pak silný ekonomický růst a rekordně nízká nezaměstnanost.

Důležitým faktorem je zejména nový zákon o ochraně spotřebitele, který od června 2016 umožňuje zařadit členským společnostem informaci o nespláceném závazku do negativního registru i bez souhlasu klienta a zlepšuje tak možnosti odpovědných firem sdílet při dodržení přesně stanovených zákonných pravidel informace o klientech, kteří již jinde nejsou schopní dostát svým splatným závazkům. Zároveň nový zákon o spotřebitelském úvěru jasně vyžaduje od finančních institucí důkladné prověření schopnosti klienta splácet půjčku ještě před podpisem úvěrové smlouvy. Tuto povinnost splní poskytovatelé úvěrů právě ověřením platební morálky klienta v zavedeném registru klientských informací.

„Rok a půl účinnosti novelizovaného zákona o ochraně spotřebitele jasně ukazuje, že sdílení informací o závazcích po splatnosti má při dodržování jasně daných pravidel obrovský smysl. Veškeré své dluhy po splatnosti zapsané v negativním registru SOLUS uhradilo jen během posledních osmnácti měsíců 75 tisíc osob,“ uvádí Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

K 31. prosinci 2017 evidoval SOLUS v Registru fyzických osob 7,32 % dospělých občanů ČR (na konci roku 2016 to bylo 7,44 % občanů, ale ještě v březnu stejného roku 8,06 %). Celková dlužná částka po splatnosti v Registru FO přesáhla 50,6 mld. Kč.

Pozitivní vývoj zaznamenalo sdružení SOLUS na konci roku ve všech krajích ČR. Ve Středočeském kraji se dostal podíl osob s dluhem po splatnosti v negativním registru pod hranici sedmi procent (6,95 %). Dlouhodobě nejvíce osob se závazky po splatnosti je v Ústeckém kraji (13,82 %) a Karlovarském kraji (12,31 %). Naopak nejlepší situace je ve Zlínském kraji (4,75 %) a na Vysočině (4,78 %).

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích.