Databáze neplatičů SOLUS zaznamenala v loňském roce 840 tisíc dotazů

Praha, 19. ledna 2005 – Jako funkční, bezpečný a spolehlivý nástroj řízení rizika finančních institucí se ukázala databáze informací o klientech neplnících své závazky využívajících úvěrové produkty bank, úvěrových a leasingových společností, kterou spravuje sdružení SOLUS. Za loňský rok bylo do negativní databáze vzneseno 839 351 tisíc dotazů ze strany členů sdružení a tím se jedná o nejvyužívanější registr v ČR. Ve více než 37 tisících případech zněla odpověď ano, tzn. klient byl nalezen se záznamem o neplnění smluvních závazků.

Na on-line verzi databáze sdružení SOLUS, zpracovávající informace o klientech, kteří neplní své závazky, se přešlo v únoru roku 2004. Od té doby se počet dotazů do této negativní databáze zvyšuje. Zatímco v prvním čtvrtletí roku 2004 bylo zaznamenáno 63 963 dotazů, v druhém čtvrtletí to bylo 222 733 dotazů a v posledním kvartálu loňského roku již 365 964 tisíc dotazů. Celkový počet dotazů ze strany členů sdružení tak dosáhl za rok 2004 výše 839 351. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo zájmové sdružení právnických osob SOLUS.

Největší zájem o využívání negativní databáze byl zaznamenám v období před Vánocemi. Dne 20. prosince 2004 se počet dotazů vyšplhal na 8 450, v období od 5. listopadu do 23. listopadu 2004 neklesl počet dotazů v pracovní dny pod 5 tisíc a od 24. listopadu do 23. prosince dokonce pod 6 tisíc. Nejsilnější víkend v roce byl 18. – 19. prosince 2004.

„Velký zájem o databázi sdružení SOLUS nás samozřejmě těší. Pozitivní reakce ze strany členů sdružení jsou pro nás zároveň důkazem, že jsme schopni díky negativním údajům v databázi efektivně přispět k ochraně zájmů členských společností i klientů,“ uvádí tajemník sdružení SOLUS Jan Stopka.

Podle Stopky zájem o databázi trvá i v letošním roce.

„Jen za prvních 10 dní roku 2005 bylo zaznamenáno téměř 20 tisíc dotazů“, doplňuje Stopka.

Z hlediska prevence rizika je zajímavý ukazatel „hit rate“, tedy počet odpovědí, kdy byl v databázi nalezen klient, který neplní či neplnil své předešlé závazky. Podíl těchto odpovědí za loňský rok představoval 4,5 %, což v absolutní hodnotě znamená více něž 37 700 odpovědí „ano“, klient nalezen se záznamem o neplnění smluvních závazků. K vysoké míře využívání negativního registru přispívá také rychlost, s jakou systém zpracovává obdržené dotazy a poskytuje odpovědi. Více než 99,99 % všech dotazů bylo vyřízeno do 1 sekundy od vznesení požadavku.

Sdružení SOLUS připravuje také novinky týkající se možnosti snížení rizika finančních služeb poskytovaných nejenom spotřebitelům, ale také podnikatelům – fyzickým osobám a právnickým osobám. Aktuálně se dokončuje projekt negativního on-line registru IČ (FOP = OSVČ a PO), který by měl být spuštěn do ostrého provozu v březnu 2005 (testovací provoz byl již zahájen). SOLUS tak svým členům nabídne možnost snížení rizika z poskytovaných finančních služeb klientům z řad nejenom spotřebitelů, ale i podnikatelů – FOP a PO.

Zpracovatelem společné databáze sdružení SOLUS je Společnost pro informační databáze, a.s. Ta je „správcem“ šifrovacího klíče a současně vyřizuje on-line dotazy členů sdružení SOLUS do databáze. Technickým zpracovatelem databáze je společnost MUZO, a.s., která provádí zpracování šifrovaných osobních údajů bez znalosti šifrovacího klíče.

Sdružení vzniklo na ochranu členů i klientů

Při vzniku společné databáze sdružení SOLUS bylo hlavním zájmem členských společností spolupracovat na prevenci vzniku rizikových pohledávek u nabízených finančních služeb – členové věnují pozornost skutečnosti, zda je potencionální klient schopen dostát svým závazkům (tzv. odpovědné úvěrování). Získáním informace o skutečnosti, že žadatel o finanční službu neplní či neplnil své závazky vůči jinému členu sdružení, se daří nejenom minimalizovat přímé ztráty z poskytnutých finančních služeb, ale i náklady související s vymáháním pohledávek zahrnující i řešení soudní cestou. Činnost sdružení SOLUS tedy velmi významně přispívá k ochraně klientů před jejich předlužováním, prevenci kriminality, zabraňuje většímu zatížení orgánů činných v trestním řízení a soudů.

Úvěrové registry obecně shromažďují buď pozitivní a negativní informace nebo jen negativní informace o klientech. Společná databáze sdružení SOLUS shromažďuje informace negativní, tedy údaje o těch klientech, kteří nemají zájem splácet své závazky, nebo se dostali do problémů se splácením poskytnutých finančních služeb. Databáze neobsahuje žádné citlivé informace, ale pouze údaje nutné k identifikaci klienta a informaci o typu porušení povinnosti řádně splácet svůj finanční závazek. Informace o úhradě dluhu je v databázi uchovávána v rozsahu uděleného souhlasu klienta (po dobu 3 let).

Informace o sdružení SOLUS:

SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob se sídlem v Praze. Jeho název vznikl složením počátečních písmen původního názvu, a to Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům, který zároveň nejlépe charakterizuje jeho hlavní cíl. O vzniku sdružení se poprvé začalo uvažovat na podzim roku 1998. Po několikaměsíční práci přípravného výboru, který připravoval právní rámec a pravidla fungování sdružení, mohli zakládající členové na ustavující členské schůzi dne 3. června 1999 podepsat základní dokumenty sdružení SOLUS. Dne 18. června 1999 byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost.

Zakládajícími členy sdružení byly společnosti: CCB – Leasing, s.r.o., CCB Credit, k.s., CETELEM ČR, a.s., ESSOX LEASING a.s., Home Credit Finance a.s., TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL s. r. o., a dále DAEWOO ALFA s.r.o., Napol, a.s., Elega-leasing s.r.o. a Home Credit a.s., které dnes již aktivně na tomto trhu činnost nevyvíjejí.

Aktuálními členy sdružení SOLUS jsou: Beneficial Finance a.s., CCB Finance, a.s., CCS Česká společnost pro platební karty a. s., CETELEM ČR, a.s., Český Triangl, a.s., ESSOX s.r.o., Home Credit Finance a.s., HVB Bank Czech Republic a.s., Profireal, a.s., Raiffeisenbank a.s., VB Leasing CZ, spol. s r.o.