Platební morálka klientů se ve 4. čtvrtletí 2014 zlepšila

Praha, 2. února 2015 – Ke konci roku 2014 evidovalo sdružení SOLUS ve svém Registru fyzických osob dluh po splatnosti u 8,23 % dospělých obyvatel ČR. To je sice jen nepatrně nižší číslo, než k 30. 9. 2014, ale po dvou čtvrtletních zhoršeních je to obrat k lepšímu.

Pozitivní trend mohl být mimo jiné způsoben i díky růstu zájmu občanů o ověřování vlastní platební morálky. „Sdružení SOLUS dlouhodobě informuje a vzdělává spotřebitele mimo jiné o tom, že před svými závazky nemohou strkat hlavu do písku. Přinášíme spotřebitelům i moderní a efektivní cesty, jak mohou svou platební morálku pravidelně ověřovat – například prostřednictvím služby SMS Výpis, kde jsme i díky aplikaci pro chytré telefony mohli nabídnout druhou a další SMS již jen za 30 Kč,“ uvádí Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Sdružení SOLUS dlouhodobě pozoruje významné rozdíly v platební morálce mezi jednotlivými kraji. Dlouhodobě nejhorší je situace v Ústeckém kraji, kde u členů sdružení SOLUS dlouhodobě neplní své závazky 15,3 % dospělých obyvatel kraje. Desetiprocentní hranici překračuje také Karlovarský kraj, Liberecký kraj a Moravskoslezský kraj. Nejméně potíží se splácením závazků eviduje SOLUS naopak na Vysočině a ve Zlínském kraji, kde se pohybuje podíl osob s dluhem po splatnosti kolem hranice 5,5 %.

 

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích.

 

 

Zamezit dalšímu nárůstu počtu osob v prodlení se daří u členů sdružení SOLUS zejména díky sdílení informací o klientech, kteří již u jiného člena neplní své smluvní závazky a díky zodpovědnému přístupu členů sdružení SOLUS při posuzování žádostí spotřebitelů o nové služby. „Zodpovědný přístup našich členů je naprosto klíčový. Proto při jednání o možném členství klademe na tuto oblast velký důraz, a pokud nemáme záruky, že společnost nebude dále zadlužovat osoby, které již mají problémy se splácením svých aktuálních závazků, tak se nemůže naším členem stát,“ doplňuje Jan Stopka. Zodpovědní by měli být i samotní spotřebitelé a nepůjčovat si u společností, které nabízejí své služby „bez ověření v registrech“.

Významným přínosem je ovšem také rostoucí ochota spotřebitelů kontrolovat svou platební morálku a historii. Počet elektronických výpisů zaslaných prostřednictvím SMS již od roku 2012 překračuje počet výpisů zaslaných v tradiční papírové formě. Kompletní návod, jak jednoduše kontrolovat svoji platební morálku, je na adrese www.smsvypis.cz.

Sdružení SOLUS sdružuje aktuálně 45 společností, které se svojí činností snaží omezovat další zadlužování osob, které již své aktuální závazky nejsou schopny splácet.