Zájem o prevenci roste! Sdružení SOLUS přijalo 5 nových členů, celkem má 53 členů z různých ekonomických sektorů.

Praha, 2. května 2016 – Sdružení SOLUS neustále zvyšuje přidanou hodnotu ochrany spotřebitele a členských společností, a to prostřednictvím komplexnějšího pohledu na závazky klientů jeho členů. Za uplynulých 8 měsíců se členská základna sdružení SOLUS rozšířila o 10 společností. Rostoucí zájem o členství dokládá snahu firem ještě lépe prověřovat bonitu klientů a u některých z nich také v předstihu plnit očekávané požadavky vyplývající z vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru.

Novými členy sdružení SOLUS se staly společnosti D. S. Leasing a.s., Zaplo Finance s.r.o., TGI Money a.s., iService Czech Republic, s.r.o. a AVON Cosmetics, spol. s r.o.. Aktuální členská základna je k dispozici na stránkách sdružení SOLUS.

Zavedené registry klientských informací sdružení SOLUS jsou již dlouhodobě nezastupitelným nástrojem pro řízení rizik a prověření bonity klientů ze strany zodpovědných poskytovatelů služeb. „Zájem o členství ve sdružení SOLUS v posledních měsících významně vzrostl u nebankovních finančních společností. Je naprosto logické a přirozené, že společnosti poskytující spotřebitelské úvěry v souvislosti s přípravou na plnění připravovaných přísnějších zákonných požadavků raději vstupují do zavedených a respektovaných registrů nyní, než aby to nechávaly na poslední chvíli,“ uvádí Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Pokud chtějí úvěrové firmy odpovědně posoudit schopnost a ochotu klienta splácet jeho budoucí závazky, nemohou se spolehnout pouze na informace poskytnuté žadatelem o novou službu „Z výzkumu, který jsme v listopadu 2015 zadali renomované agentuře STEM/MARK, vyplývá, že čtyři z deseti občanů jsou při žádosti o službu připraveni zamlčet fakt, že mají u jiné společnosti dluh po splatnosti. V kombinaci s našimi regionálními statistikami, kde jsou patrné značné rozdíly ve schopnosti plnit již existující závazky, je využívání zavedených registrů sdružení SOLUS naprosto klíčové“ dodává Jan Stopka.

Registry klientských informací hrají zcela zásadní roli při ochraně nikoli jen věřitelů, ale především samotných klientů – těm by při jejich nezodpovědném zadlužování a následném nezvládnutí dostát svým závazkům mohl velmi reálně hrozit osobní bankrot nebo exekuce.

„Jsme přesvědčeni, že naše registry jsou pro spotřebitele partnerem, ne jejich nepřítelem. Proto se neustále snažíme vylepšovat procesy, jak se spotřebitel může co nejrychleji, a opakovaně, dostat k informacím, které o něm evidujeme. Velmi úspěšnou cestou se ukazuje být náš SMS výpis,“ upřesňuje Jan Stopka.