V negativním registru SOLUS bylo ke konci pololetí 470 tisíc spotřebitelů, po splatnosti dluží přes 36 mld. korun

Praha, 20. července 2021 – Počet dospělých Čechů s dluhem po splatnosti zapsaným v registru fyzických osob SOLUS nadále klesá. Během druhého čtvrtletí se snížil o 20 tisíc osob na 470 tisíc. Lepší než očekávané výsledky jsou způsobeny pravděpodobným návratem české ekonomiky k růstu a přetrvávající ochotou odpovědných společností řešit individuálně potíže spotřebitelů se splácením formou odkladů splátek či úpravou splátkového kalendáře.

Negativní záznam o existujícím závazku po splatnosti v Registru fyzických osob SOLUS mělo ke konci června 5,31 % dospělých občanů ČR. Ještě před třemi lety to bylo v polovině roku 7,14 % občanů. Fungující Registr fyzických osob pomáhá společnostem lépe řídit riziko nesplácených závazků a zároveň chrání spotřebitele před neodpovědným zadlužením.

V oblasti prevence předlužení spotřebitelů prokázaly registry SOLUS svou nezastupitelnou roli. Přesto se najdou společnosti, které nabízí nejrůznější ‘půjčky bez registrů‘. Podobné produkty přitom mohou do dluhové spirály dostat i klienty společností, které jejich schopnost splácet na začátku smluvního vztahu řádně prověřily,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS. I proto sdružení SOLUS před podobnými produkty na trhu dlouhodobě varuje.

Suma závazků po splatnosti evidovaná v negativním registru SOLUS klesla ke konci pololetí na 36 miliard Kč. Největší podíl osob s dluhem po splatnosti v rámci celé České republiky má trvalé bydliště v Ústeckém kraji (15 % všech osob v prodlení), v Moravskoslezském kraji (14,9 %) a ve Středočeském kraji (11,7 %).

Podíl osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích


Více o nás…

Společnost pro informační databáze (SID) je specialistou na profesionální, rychlé a bezpečné zpracování dat. Mezi nejvýznamnější aktivity SID patří od roku 2000 zpracování registrů pro sdružení SOLUS. Pro mobilní operátory provozuje SID oblíbený nástroj TelcoScore, který umožňuje posoudit sofistikovaně bonitu zejména u klientů, kde tak nelze učinit na základě transakční historie nebo zápisů v tradičních registrech klientských informací.

SID pomáhá desítkám klientů vytěžit a následně bezpečně a spolehlivě zpracovat data. Akcionáři společnosti jsou silné a renomované společnosti z oblasti finančních služeb a oboru zpracování dat. Více na www.sid.cz.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:
Miroslav Beneš
Telefon: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz