Období rychlého tempa růstu objemu úvěrů pomalu končí

Praha, 21. prosince 2006 – Zatímco v minulých letech bylo zaznamenáno stále se zvyšující tempo růstu objemu úvěrů, v letošním roce došlo ke stabilizaci tohoto tempa. Vyplývá to z údajů studie sdružení SOLUS a Společnosti pro informační databáze, jež na prosincovém semináři představil Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.

Na v pořadí již čtvrtém semináři s názvem „Cesta k odpovědnému úvěrování v České republice“ organizovaném zájmovým sdružením právnických osob SOLUS a Společností pro informační databáze, a.s. (dále jen SID) seznámil s vývojem zadluženosti přítomné hosty ekonomický poradce SID Ing. Jaroslav Ungerman, CSc. Tématu Evropská směrnice o spotřebitelských úvěrech se na semináři věnovala JUDr. Věra Knoblochová, PhD. z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Výsledky studie sdružení SOLUS – vývoj úvěrů obyvatelstva
(zdroj dat: statistika ČNB)

Od roku 2002 se tempo růstu objemu celkových úvěrů trvale zvyšovalo. Tento trend se ale nyní zastavil a tempo růstu je již o málo nižší. A to i přesto, že meziroční rozdíl mezi třetím čtvrtletím roku 2004 a 2005 činil 93 mld a mezi rokem 2005 a 2006 již dosáhl 120 mld.

„Doposud se zvyšující tempo růstu objemu úvěrů se tedy stabilizuje a období rychlého růstu je pravděpodobně za námi. Nastává etapa konsolidace a restrukturalizace úvěrů, která nemusí nastat okamžitě, ale je nevyhnutelná. Kapacita obyvatelstva se postupně vyčerpává,“ řekl Jaroslav Ungerman.

 

 

 

 

 

Zpomalení tempa růstu zaznamenal také sektor spotřebitelských úvěrů. Ve třetím čtvrtletí 2006 bylo zaznamenáno tempo růstu o 5 bodů nižší, než v předchozím roce (údaje za spotřebitelské úvěry poskytované bankovním sektorem).

 

 

 

 

 

Další semináře „Cesta k odpovědnému úvěrování“

Zájmové sdružení právnických osob SOLUS a Společnost pro informační databáze, a.s. budou v organizaci odborných seminářů pokračovat i nadále. Další seminář je plánován na jaro 2007 a jeho téma bude v čas oznámeno.