Odklady splátek pomohly spotřebitelům: počet osob zapsaných v registru SOLUS klesl na 520 tisíc

Praha, 22. října 2020 – Ke konci září bylo v negativním Registru fyzických osob sdružení SOLUS zapsáno 520 tisíc osob, které dlouhodobě neplní své splatné závazky. Pokles počtu záznamů v průběhu druhého a třetího čtvrtletí je dán mimo jiné zavedením možnosti odkladu splátek: odkladů využili pravděpodobně i spotřebitelé, kteří by se bez existence splátkového moratoria v registrech s největší pravděpodobností objevili.

Registr fyzických osob obsahuje informace o spotřebitelích, kteří dlouhodobě neplní své splatné závazky vůči členům sdružení SOLUS. Výše dluhu po splatnosti musí být vyšší než 500 Kč a závazek se do registru dostane nejčastěji v případě, že je 3 a více měsíců po splatnosti.

Ke konci září mělo v Registru FO evidovaný závazek po splatnosti 5,81 % dospělých občanů ČR (oproti 6,54 % k 30. 9. 2019). Celkový dluh po splatnosti u těchto spotřebitelů dosahuje takřka 41 mld. korun.

Registry SOLUS používají společnosti, které berou řízení rizika u poskytovaných služeb vážně a důkladně prověřují schopnost splácet u svých klientů. Jejich portfolio klientů je tedy obecně zdravější, než může mít zbytek trhu mimo registry SOLUS,“ uvedl Jan Stopa, tajemník sdružení SOLUS. Jak doplnil, ještě v roce 2013 bylo zapsáno v negativním registru SOLUS více než 1 milion občanů s neuhrazeným závazkem po splatnosti.

Statistiky jsou ovlivněny také zavedením možnosti odkladu splátek. „Předpokládáme, že někteří občané, kteří by se dostali do prodlení s úhradou splátek bez ohledu na aktuální koronavirovou krizi, si požádali o odklad splátek v rámci zákonem umožněného moratoria. Zatímco v minulém roce by se tedy záznam o nespláceném závazku objevil přibližně po třech měsících v registru SOLUS, letos to tak není. Pokud se finanční situace těchto klientů nezlepšila, může dojít v registru k nárůstu počtu záznamů někdy v prvním a druhém čtvrtletí příštího roku,“ doplnil Jan Stopka.

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích

SOLUS sdružuje řádově 60 společností, které poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií a P2P půjček.


Více o nás…

Společnost pro informační databáze (SID) je specialistou na profesionální, rychlé a bezpečné zpracování dat. Mezi nejvýznamnější aktivity SID patří od roku 2000 zpracování registrů pro sdružení SOLUS. Pro mobilní operátory provozuje SID oblíbený nástroj TelcoScore, který umožňuje posoudit sofistikovaně bonitu zejména u klientů, kde tak nelze učinit na základě transakční historie nebo zápisů v tradičních registrech klientských informací.

SID pomáhá desítkám klientů vytěžit a následně bezpečně a spolehlivě zpracovat data. Akcionáři společnosti jsou silné a renomované společnosti z oblasti finančních služeb a oboru zpracování dat. Více na www.sid.cz.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:
Miroslav Beneš
Telefon: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz