Sdružení SOLUS poskytlo v roce 2016 více než 22 tisíc výpisů z registrů klientských informací

Praha, 22. března 2017 – Sdružení SOLUS vystavuje občanům a firmám stále častěji výpis o tom, jaké údaje o nich v registrech klientských informací eviduje. Za dobu své existence takto poskytlo již více než 200 tisíc výpisů, jen v roce 2016 to bylo více než 22 tisíc výpisů.

Již od loňského roku, kdy začala platit novela zákona o spotřebitelském úvěru, by mělo být obtížné získat novou půjčku bez toho, aby nahlédla úvěrující společnost do zavedeného registru klientských informací. Bez nahlédnutí do registru lze totiž jen těžko dostát povinnosti odborné péče při posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. Je tedy v zájmu spotřebitele zjistit včas, zda nemá v registru klientských informací záznam o dluhu po splatnosti, a vyhnout se tak případným potížím při negativním vyhodnocení úvěruschopnosti. Při využití elektronické služby SMS Výpis může spotřebitel získat informaci o případné evidenci dluhu v Registru FO již během několika minut.

Sdružení SOLUS ve svém Registru fyzických osob eviduje záznam o aktivním dluhu u 650 tisíc občanů. Jen v loňském roce odeslalo více než 7 tisíc výpisů poštou do vlastních rukou a dalších více než 15 tisíc výpisů v elektronické podobě – SMS zprávou na mobilní telefon.

„Výpis zaslaný SMS zprávou nebo stažený prostřednictvím aplikace pro chytré telefony je nejlevnější a nejrychlejší cestou, jak zjistit aktuální informaci o svých dluzích po splatnosti. Požadovanou informaci získá žadatel v 99 procentech případů do jedné minuty od odeslání své žádosti,“ uvádí Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Výpis stažený prostřednictvím aplikace SMS Výpis pro chytré telefony se systémem Android nebo iOS je nejlevnější a nejrychlejší cestou, jak zjistit aktuální informaci o svých dluzích po splatnosti. První výpis z Registru fyzických osob získá občan za 129 Kč (30 Kč za vygenerování osobního identifikačního kódu SIN a 99 Kč za první SMS výpis), pokud bude chtít pravidelně ověřovat svou platební morálku či postupné umořování dluhu po splatnosti, stojí druhý a další SMS výpis do aplikace v chytrém telefonu jen 30 Kč (SIN už se neplatí, je přidělen občanovi trvale).

SMS výpis může pomoci občanům v řadě běžných životních situací. „Výhodou je pro uživatele s aplikací v chytrém telefonu možnost žádat o výpis z mobilního telefonu opakovaně: například po změně adresy, když si chce spotřebitel ověřit, že nezůstala neuhrazena žádná složenka na staré adrese, nebo před žádostí o novou půjčku či službu u člena sdružení SOLUS,“ uzavírá Jan Stopka.

Jednoduchý a přehledný návod pro získání SMS výpisu naleznou občané na webu www.SMSvypis.cz.