Spolupráce mezi Creditinfo Group a Společností pro informační databáze (SID), partnerem kreditního registru SOLUS

Praha, 22. dubna 2021 – Creditinfo Group a Společnost pro informační databáze, a.s. (SID) se dohodly na partnerství pokrývajícím oblasti datové analytiky, vývoje scoringových modelů a softwarových řešení pro minimalizaci kreditního rizika. Tato spolupráce umožní SID využít výše uvedená řešení pro další zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných sdružení SOLUS, jednomu ze dvou největších kreditních registrů v ČR a jeho členům z řad bank, finančních institucí, energetik a mobilních operátorů.

Velice si vážíme toho, že si SID vybral jako partnera právě naši společnost. Jsme rádi, že společně umožníme sdružení SOLUS a jeho členům využívat portfolio nových produktů a služeb, včetně kapacit našeho globálního vývojového a analytického týmu sídlícího v Praze“, uvedl Seth Marks, Regional Director of Creditinfo Group.

Spolupráce s Creditinfo Group nám poskytuje možnost výrazně posílit rozsah našich služeb poskytovaných členům sdružení SOLUS i dalším společnostem z finančního a nefinančního sektoru. Jsem přesvědčen, že spojení zkušeností globálního hráče v oboru kreditních registrů a analytiky s naší silnou lokální pozicí umožní našim stávajícím i novým zákazníkům dále zvyšovat efektivitu jejich rozhodovacích procesů, optimálně tyto automatizovat a digitalizovat”, uvedl Ján Hurný, CEO of SID.

Společnost pro informační databáze je výhradním servisním partnerem sdružení SOLUS, jednoho ze dvou největších provozovatelů kreditních registrů v ČR s více než 50 členy z odvětví bankovních a finančních služeb, energetik a telekomunikací. SID zajišťuje efektivní výměnu dat a provoz kreditního registru, a tak pomáhá zlepšovat rozhodovací procesy jeho členům. Více informací je k dispozici na www.sid.cz a www.solus.cz.

Creditinfo Group je globálním provozovatelem více než 30 kreditních registrů, poskytovatelem kreditních informací, analytických služeb a řešení pro minimalizaci rizika. Produkty Creditinfo zjednodušují přístup k financování spotřebitelům i společnostem a jsou používány řadou největších bankovních, finančních i vládních institucí
(více na www.creditinfo.com).


Více o nás…

Společnost pro informační databáze (SID) je specialistou na profesionální, rychlé a bezpečné zpracování dat. Mezi nejvýznamnější aktivity SID patří od roku 2000 zpracování registrů pro sdružení SOLUS. Pro mobilní operátory provozuje SID oblíbený nástroj TelcoScore, který umožňuje posoudit sofistikovaně bonitu zejména u klientů, kde tak nelze učinit na základě transakční historie nebo zápisů v tradičních registrech klientských informací.

SID pomáhá desítkám klientů vytěžit a následně bezpečně a spolehlivě zpracovat data. Akcionáři společnosti jsou silné a renomované společnosti z oblasti finančních služeb a oboru zpracování dat. Více na www.sid.cz.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:
Miroslav Beneš
Telefon: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz