V negativním klientském registru SOLUS bylo ke konci června evidováno více než 1 091 tis. záznamů

Praha, 22. července 2008 – Negativní registr klientských informací SOLUS (registr FO) překročil hranici jednoho milionu záznamů. Ke konci června obsahoval registr FO více než 1 091 tis. záznamů o více než 678 tis. spotřebitelích, kteří mají nebo v uplynulých třech letech měli problémy se splácením svých závazků. S rostoucím počtem záznamů souvisí také nárůst dlužné částky po splatnosti. Zatímco ke konci roku 2007 dlužili dlužníci v prodlení zapsaní do negativního klientského registru SOLUS necelých 11,3 miliardy Kč, ke konci června 2008 to bylo již 13,238 miliardy Kč.

„Za prvních šest měsíců letošního roku vzrostl počet záznamů evidovaných v registru FO přibližně o 185 tisíc,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS. „Nárůst počtu záznamů a dlužné částky po splatnosti nelze interpretovat jako nárůst rizika. Významný vliv na dynamiku růstu má rozšiřující se počet společností zapojených do činnosti registru SOLUS a rozšiřující se okruh produktů, ze kterých jsou klienti do registru zařazováni. Nové společnosti také často zařadí při svém prvotním nahrání do registru záznamy za klienty, kteří již v registru figurují. To je z důvodu, že v době poskytnutí své služby ještě nebyly členem sdružení SOLUS,“ doplnil Jan Stopka.

Důležitým argumentem pro tvrzení, že sdružení SOLUS přispívá v rámci tzv. odpovědného úvěrování k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, k prevenci jejich předlužování a k tomu, aby se dlužníci snáze dostali ze svých finančních problémů, je zvyšující se podíl těch, kteří mají v registru jenom příznak(-y) Z (zaplaceno). Zatímco ke konci roku 2007 byl podíl těchto osob cca 30 %, ke konci června 2008 tento podíl vzrostl na 33,2 %. Pokud porovnáme prvních šest měsíců roku 2008 s rokem 2007, zjistíme, že meziroční nárůst příznaků Z činil více než 55 % (v roce 2007 to bylo necelých 85 tisíc nových příznaků Z a v roce 2008 již přes 132 tisíc).

Členské společnosti sdružení SOLUS odeslaly za první pololetí 2008 do negativního klientského registru SOLUS 1,637 milionů dotazů. Meziročně se tak počet dotazů do registru FO zvýšil o více než 22,7 %.

SOLUS vytváří dva negativní klientské registry, které shromažďují informace o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého ze členů sdružení SOLUS. Jde o registr FO, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby (spotřebitelé), a registr IČ, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby. Oba registry fungují na základě on-line dotazů a jednoznačně interpretovatelných odpovědí, které jsou poskytovány v čase kratším než jedna vteřina. Negativní registry sdružení SOLUS jsou k dispozici svým uživatelům non-stop (24 hodin, 7 dní v týdnu).