Počet osob se závazky po splatnosti vzrostl ve druhém čtvrtletí mírně

Praha, 23. července 2013 – Druhé čtvrtletí přineslo mírné zhoršení schopnosti obyvatel ČR splácet své splatné závazky ve všech krajích ČR. K 30. 6. 2013 evidovalo sdružení SOLUS závazky po splatnosti u 8,23 % dospělé populace ČR (oproti 8,15 % ke konci 1. čtvrtletí 2013). V Ústeckém kraji, kde je situace dlouhodobě nejhorší, překročila míra osob zapsaných v Registru FO sdružení SOLUS poprvé v historii hranici 15 %.

„Přestože vypadá pokračující trend zhoršení situace ve všech krajích ČR dramaticky, v absolutních počtech přibývají v Registru FO čtvrtletně jen stovky osob v jednotlivých krajích, které se dostanou do potíží s úhradou svých závazků,“ uvádí k aktuálním statistikám Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Schopnost hradit splatné závazky se významně liší v jednotlivých krajích České republiky. Dlouhodobě nejhorší situace je v Ústeckém kraji, kde není u členů sdružení SOLUS dlouhodobě schopno platit své závazky již 15,02 % dospělých obyvatel kraje. Desetiprocentní hranici překračuje také Karlovarský kraj (13,92 %), Liberecký kraj (11,17 %) a nově také Moravskoslezský kraj (10,02 %). Nejméně potíží se splácením závazků eviduje sdružení SOLUS naopak na Vysočině a ve Zlínském kraji, kde nedosahuje podíl osob s dluhem po splatnosti ani 6 %.

 

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích.

 

Sdružení SOLUS v souvislosti s rostoucí mírou neschopnosti splácet své závazky apeluje na občany, aby se chovali odpovědně a zdrželi se další snahy o zadlužování v okamžiku, kdy již nedokáží plnit své aktuální závazky a rozhodně aby se neobraceli se svojí žádostí na společnosti, které dostatečně neprověřují jejich bonitu. „Využívání klientských registrů významně omezuje riziko, že se klient dostane do dluhové spirály končící exekucí či osobním bankrotem. Pokud již klient má závazek po splatnosti evidovaný v Registru FO, měl by důkladně zvážit přijímání jakýchkoli dalších závazků, ať už pocházejí z finančních či jiných služeb,“ dodává Jan Stopka.

Sdružení SOLUS se svojí činností snaží omezovat další zadlužování osob, které již své aktuální závazky nejsou schopny splácet. Další růst počtu osob evidovaných v Registru FO z významné části způsobuje rozšiřování členské základny sdružení SOLUS v čase.

Sdružení SOLUS sdružuje 42 společností. Je mezi nimi 19 nebankovních finančních institucí, 12 bank, 3 stavební spořitelny, 4 telekomunikační operátoři, 2 energetické společnosti, 1 velkoobchodní řetězec a 1 pojišťovna.