Sdružení SOLUS má tři nové členy: Českomoravskou stavební spořitelnu, Credium a UniCredit Leasing

Praha, 23. září 2008 – Negativní registry klientských informací SOLUS opět zvýší svou přidanou hodnotu pro členy sdružení SOLUS. Díky třem novým členům ze sektoru stavebního spoření, leasingu a spotřebitelského financování dojde k dalšímu rozšíření datové základy negativních klientských registrů SOLUS. Celkový počet členů sdružení SOLUS se zvýšil na 26 společností.

Českomoravská stavební spořitelna se stala druhou stavební spořitelnou, která se rozhodla využívat informace negativních klientských registrů SOLUS. Společně s Modrou pyramidou stavební spořitelnou tvoří tyto dvě společnosti významnou část sektoru stavebního spoření v České republice.

„Věřím, že také zbývající stavební spořitelny rozšíří členskou základnu sdružení SOLUS, a to z důvodu možnosti přístupu k nezbytným údajům pro řízení rizik u poskytovaných služeb,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Po aktuálním rozšíření členské základny eviduje sdružení SOLUS 7 členů z bankovního sektoru, 15 členů z řad nebankovních finančních institucí, 3 telekomunikační operátory v sektoru elektronických komunikací a jednoho distributora elektrické energie. S dalšími společnostmi v tuto chvíli sdružení SOLUS o jejich potenciálním členství jedná. “Velmi rádi bychom mezi členy sdružení SOLUS viděli například také pojišťovny či další společnosti z energetického odvětví,“ doplnil Jan Stopka.

„Jsem velmi rád, že jsou negativní klientské registry SOLUS atraktivní i pro společnosti, které již využívají služeb jiných úvěrových registrů. Jejich zájem je pro nás jasným signálem, že kvalitní služby a zajímavé novinky, jako je registr neplatných a odcizených dokladů či insolvenční registr, jsou správnou cestou k budování vedoucích registrů na českém a slovenském trhu. S ohledem na vývoj v posledních letech lze konstatovat, že naše registry jsou nezastupitelným standardem pro řízení rizik u poskytovaných služeb, a to v řadě sektorů,“ uvedl Jan Stopka.

SOLUS vytváří dva negativní klientské registry, které shromažďují informace o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého ze členů sdružení SOLUS. Jde o registr FO, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby (spotřebitelé), a registr IČ, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby. Oba registry fungují na základě on-line dotazů a jednoznačně interpretovatelných odpovědí, které jsou poskytovány v čase kratším než jedna vteřina.

K 31. 8. 2008 bylo v registru FO evidováno téměř 1,150 milionu záznamů o více než 706 tis. spotřebitelích. Dlužná částka po splatnosti těchto osob činila téměř 13,9 miliard Kč. Členské společnosti sdružení SOLUS odeslaly za prvních osm měsíců roku 2008 do registru FO více než 2,209 milionů dotazů. Meziročně se tak počet dotazů do registru FO zvýšil o cca 17 %.

K 31. 8. 2008 bylo v registru IČ evidováno 29,5 tisíce záznamů o více než 25 tisících podnikatelů a právnických osob. Dlužná částka po splatnosti těchto subjektů činila téměř 956 miliónů Kč. Členské společnosti sdružení SOLUS odeslaly za prvních osm měsíců roku 2008 do registru IČ více než 75 tisíc dotazů. Meziročně se tak počet dotazů do registru FO zvýšil o cca 137 %.