Závazky po splatnosti mělo ke konci roku v negativním registru SOLUS více než 8 % obyvatel ČR, nejhorší situace je v Ústeckém a Karlovarském kraji

Praha, 24. ledna 2013 – Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ČR ve věku 18 let a více v průběhu čtvrtého čtvrtletí letošního roku rostl ve všech regionech České republiky. K 31. 12. 2012 evidovalo sdružení SOLUS závazky po splatnosti u 8,05 % všech dospělých obyvatel ČR (ve srovnání se 7,93 % ke konci 3. čtvrtletí 2012).

Po mírném zlepšení situace v 1. pololetí loňského roku se vrátila v prosinci úroveň neschopnosti splácet své splatné závazky na hladinu roku 2011. Mírné zhoršení situace v posledním čtvrtletí tradičně způsobují makroekonomické faktory, jako je úbytek sezónních pracovních míst, nebo zvýšené životní náklady obyvatel.

„Vývoj negativní zadluženosti, tedy počtu případů, kdy klient není schopen splácet své splatné závazky a je zapsán do negativního registru SOLUS, byl u členských společností sdružení SOLUS v průběhu celého roku 2012 konstantní. Ukazuje se, že využívání registrů SOLUS je i v době ekonomické recese účinným nástrojem proti vzniku neuhrazených pohledávek i nástrojem ochrany samotných spotřebitelů,“ uvádí k aktuálním statistikám Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Dlouhodobě negativní je situace zejména v Ústeckém a Karlovarském kraji, kde není schopno hradit své splatné závazky 14, respektive 15 lidí ze sta. Neschopnost hradit své splatné závazky se významně liší nejen napříč jednotlivými kraji České republiky, ale také v jednotlivých okresech. Zatímco například v okrese Česká Lípa není schopno hradit své splatné závazky 14,62 % dospělých obyvatel, v okrese Semily (také v Libereckém kraji) je to jen 6,62 %.

Absolutně nejvyšší míru neschopnosti splácet zaznamenalo sdružení SOLUS v okresech Most (16,96 %), Sokolov (16,83 %) a Teplice (16,05 %). Naopak nejméně obyvatel má dlouhodobě potíže se splácením v okrese Žďár nad Sázavou (4,46 %).

 

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích.

 

Sdružení SOLUS sdružuje 39 společností. Je mezi nimi 16 nebankovních finančních institucí, 12 bank, 3 stavební spořitelny, 4 telekomunikační operátoři, 2 energetické společnosti, 1 velkoobchodní řetězec a 1 pojišťovna. Díky různorodosti členské základny poskytují registry SOLUS unikátní informace napříč různými ekonomickými sektory, díky kterým se daří efektivně bránit negativnímu zvyšování finanční zátěže u osob, které již dnes nejsou schopny své závazky plnit.