SAZKA vstoupila mezi členy sdružení SOLUS

Praha, 24. března 2015 – Sdružení SOLUS přijalo mezi své členy společnost SAZKA a.s., která se stává se svou značkou SAZKAmobil devátým telekomunikačním operátorem ve Sdružení.

„Díky informacím z více ekonomických sektorů poskytuje sdružení SOLUS komplexní, a na trhu unikátní pohled na platební morálku klientů. Jsme proto velmi rádi, že jsme se mohli stát členem sdružení SOLUS, a že i my budeme moci svojí činností přispět k naplňování cílů sdružení, jako je například prevence předlužování klientů,“ Jan Schmiedhammer, ředitel SAZKAmobilu.

Ucelené informace z více ekonomických sektorů představují nejefektivnější zdroj informací o platební morálce klienta. Registry klientských informací, které obsahují informace z více ekonomických sektorů, proto vyzdvihují díky jejich funkčnosti a efektivitě ve svých studiích opakovaně například Světová banka či OECD.

Data o klientech, kteří nehradí řádně platby za čerpané služby telekomunikačních operátorů, jsou velmi užitečné pro členy z bankovního a nebankovního sektoru, a zejména u mladších klientů hrají nezastupitelnou roli při řízení rizika. Prvním smluvním závazkem k pravidelným měsíčním platbám bývají velmi často právě paušální poplatky u operátorů, v čase se k nim přidávají spotřebitelské úvěry nebo hypotéky.

„Jsme rádi, že se sektor telekomunikačních operátorů v rámci členské základny sdružení SOLUS nadále rozšiřuje, a tím se stále zvyšuje naše přidaná hodnota pro zodpovědné řízení rizik u poskytovaných služeb,“ doplňuje Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

SOLUS aktuálně sdružuje 46 společností, které se svou činností snaží omezovat další zadlužování klientů, kteří již své aktuální závazky nejsou schopni splácet. Společnosti poskytují své služby v 6 ekonomických sektorech: v sektoru nebankovních finančních institucí, bank, telekomunikačních operátorů, distributorů energií, stavební spořitelen, obchodních řetězců.