Nejpoužívanějšími systémy pro řízení rizik v České republice jsou registry SOLUS

Praha, 25. března 2008 – Registry klientských informací SOLUS se podle zveřejněných statistik staly v roce 2007 nejpoužívanějšími systémy pro řízení rizik u poskytovaných služeb v České republice, když zodpověděly více než 3,068 milionů dotazů členských společností. Konkurenční registry na trhu překonal SOLUS nejen v počtu dotazů, ale také v dynamice jejich růstu. Rovněž první dva měsíce letošního roku potvrdily trend rostoucího zájmu o využití negativních klientských registrů, když počty dotazů rostly meziročně o desítky procent.

„Zájem o využívání služeb registrů klientských informací SOLUS nás velmi těší, zároveň je pro nás ovšem důležitým závazkem pro další zkvalitňování služeb. Také v letošním roce proto připravujeme několik nových služeb, které rozšíří produktovou nabídku registrů SOLUS,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, která zajišťuje pro sdružení SOLUS zpracování databáze spotřebitelů neplnících své smluvní závazky (registr FO) a registru podnikatelů a právnických osob neplnících své smluvní závazky (registr IČ).

Jednou z prvních novinek, kterou již v první polovině letošního roku sdružení SOLUS členským společnostem zpřístupní, je zprovoznění databáze odcizených nebo ztracených dokladů totožnosti.

V roce 2007 došlo k meziročnímu zvýšení zájmu o informace z negativního klientského registru FO o více než 52,6 % (vyřízeno více než 3,012 milionů dotazů) a u negativního klientského registru IČ o více než 179,9 % (vyřízeno více než 56 tisíc dotazů). Celkem tak negativní klientské registry SOLUS zodpověděly v roce 2007 více než 3,068 milionů dotazů od členů sdružení SOLUS a staly se tak nejpoužívanějším nástrojem pro řízení rizik v České republice.

V lednu poskytl registr FO více než 249 tisíc odpovědí (meziročně +25,6 %), v únoru dokonce již více než 261 tisíc odpovědí (meziročně +36,4 %). Díky inovacím a zvyšování přidané hodnoty registru IČ v průběhu roku 2007 roste dynamicky také zájem o data z tohoto registru – v lednu bylo zodpovězeno takřka 10 tisíc dotazů (meziročně +597,7 %) a v únoru více než 10,5 tisíce dotazů (meziročně +594,2 %).

„Jsme velice rádi, že jsou negativní registry klientských informací SOLUS nezbytným a nezastupitelným standardem při řízení rizik u poskytovaných služeb, a to průřezově jednotlivými sektory. Zájem o využívání registrů roste zejména s ohledem na stabilitu systému, počet zapojených společností do činnosti registrů, počet záznamů v registrech a v neposlední řadě také díky jednoznačně interpretovatelným odpovědím, které jsou poskytovány v čase kratším než jedna vteřina,“ doplnil Jan Stopka.

Negativní klientský registr FO najde informaci o „problematickém klientovi“ přibližně v sedmnácti případech ze sta dotazů. Díky faktu, že do registru poskytují svá data společnosti z různých ekonomických sektorů, se vyplácí členství ve sdružení SOLUS také bankám, které jinak používají vlastní mezibankovní registr. Míra hit-rate u bankovních členů sdružení SOLUS dosahuje výše cca 14,5 %. Toto číslo dokazuje, že je nezbytné, aby banky v rámci řízení svých rizik u poskytovaných služeb, kromě mezibankovního registru, využívaly také negativní klientské registry SOLUS.

„Tuto skutečnost si banky uvědomují, proto roste z jejich strany zájem o členství ve sdružení SOLUS. Aktuálně již máme 7 členů s bankovní licencí,“ dodal Jan Stopka.