Počet dotazů do negativního on-line registru FO sdružení SOLUS vzrostl v prvním čtvrtletí meziročně o 123 %

Praha, 25. dubna 2007 – Členské společnosti sdružení SOLUS odeslaly v prvním čtvrtletí letošního roku do negativního on-line registru FO více než 630 tisíc dotazů na klienty, kteří žádali o poskytnutí jejich služby. Každý sedmý žadatel o novou službu byl nalezen se záznamem v registru FO (registr spotřebitelů). Záznam v registru FO znamená, že daný žadatel aktuálně stále má nebo měl v posledních třech letech vážné problémy se splácením svých závazků.

Rekordní zájem o využívání negativního on-line registru FO sdružení SOLUS souvisí zejména s rostoucím zájmem o nabízené služby členů sdružení SOLUS a také s rozšiřováním členské základny.

„Čím širší okruh společností poskytuje svá data o klientech neplnících své závazky, tím vyšší je přidaná hodnota registru pro ostatní členy sdružení SOLUS,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. „Aktuálně probíhají jednání s dalšími společnostmi s cílem rozšířit stávajících 21 členů z pěti sektorů o nové členy, a to i z dalších sektorů“, dodal Jan Stopka.

Jen v prvním čtvrtletí letošního roku poskytl negativní on-line registr FO 630.570 odpovědí na dotazy od členů sdružení SOLUS, což je oproti stejnému období loňského roku meziroční nárůst o 123 % (v roce 2006 to bylo 281.788 odpovědí).

„Důvodem, proč počet dotazů do registru FO neustále roste, je výjimečnost registru spočívající v zapojení různých sektorů (zejména nebankovních finančních institucí, bank a telekomunikačních operátorů)“, doplnil Jan Stopka.

Jedním z ukazatelů úspěšného fungování negativního on-line registru FO sdružení SOLUS je nárůst počtu klientů s příznakem „Z“ – tedy klientů, kteří svůj původní dluh po splatnosti uhradili. Díky rozšiřování členské základny sdružení SOLUS mají totiž klienti, kteří jsou v prodlení s úhradou aktuálních závazků, ztížený přístup k dalším službám jiných členů sdružení, a jsou tak efektivně chráněni před dalším neuváženým zadlužováním. Mnohem lépe se jim v čase daří uhradit jeden dluh, než kdybych jich měli v čase více. Jen za první tři měsíce roku 2007 zaplatilo své dluhy po splatnosti více než 29 tisíc klientů, což je o přibližně deset tisíc klientů více, než za celý rok 2005.