Češi řeší problémy se splácením dalším zadlužením, rekordmanem je neplatič žádající o nový úvěr jedenáctkrát po sobě

Praha, 26. července 2005 – Stále více Čechů zkouší své problémy s nesplacenými úvěry řešit další půjčkou. Většina těchto lidí je přesvědčena, že prostředky z nové půjčky využije pro splacení předešlého úvěru, na který nemá aktuálně dostatek peněz. Očekávají, že časem se jejich situace zlepší. Tímto způsobem se ovšem dostanou spíše do dalších potíží. Prevenci takových problémů se intenzivně věnuje sdružení SOLUS, které prostřednictvím databáze spotřebitelů neplnících své finanční závazky (dále také jen „registr FO“) efektivně chrání své členy, ale i samotné klienty před předlužením.

Chování, kdy klienti, kteří mají problémy se splácením stávajících závazků, žádají jiné společnosti o poskytnutí nové půjčky, a to i několikrát po sobě, je novým a velmi závažným trendem v České republice. V řadě případů, kdy si klient neví se splácením úvěrů rady, volí cestu žádosti o novou půjčku. Součástí přísných pravidel vyhodnocování žádosti o úvěr členských společností sdružení SOLUS je ověření důvěryhodnosti a platební morálky žadatele formou dotazu do registru fyzických osob Sdružení. Pokud má klient problémy se splácením půjčky u některého ze členů Sdružení, s největší pravděpodobností se svojí žádostí neuspěje. Klient se ale stejně dále pokouší získat půjčku přes jiný distribuční kanál vybrané společnosti nebo zkouší o úvěr žádat jinde.

„Primárním cílem registru fyzických osob sdružení SOLUS je prevence rizikového úvěrování. V první polovině tohoto roku jsme zaznamenali 45.141 dotazů, kdy byla odpověď „Ano, klient nalezen“, a z nich 21.039 dotazů se vztahovalo k opakovaným žádostem o úvěr. Je to 3,75 procent z celkového počtu dotazů, které členské společnosti sdružení SOLUS vznesly za prvních šest měsíců roku 2005 a 46,61 procenta z odpovědí „Ano, klient nalezen,“ uvedl výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. (dále také jen „SID“) Jan Stopka.

Podle informací společnosti SID je možné sledovat vzrůstající počet podobných klientů, před kterými však dokáže registr FO své uživatele ochránit. Pozitivním faktem je skutečnost, že na opakovaných žádostech se podílí jen přibližně 25 procent žadatelů evidovaných v registru FO.

„Je velice těžké odhadnout, kolik žadatelů ze zbývajících 75 procent žádá o úvěr u společností, které nejsou členy sdružení SOLUS, ale určitě se o to pokoušejí,“ doplnil Jan Stopka. Přehlednější statistiku nabízí následující tabulka:

Primárním záměrem společnosti SID je poskytovat sdružení SOLUS a jeho členům účinný nástroj prevence před rizikovým úvěrováním, a to formou negativních on-line registrů. Dotazem do registru FO mohou členské společnosti sdružení SOLUS zjistit, zda žadatel o úvěr má problémy se splácením svých závazků.

„Klient, který má problémy se splácením jednoho či více úvěrů a žádá o další, často ještě vyšší půjčku, si bohužel neuvědomuje všechna rizika. Nově získanými penězi sice vyřeší svojí aktuální nepříznivou finanční situaci, takové řešení je však pouze krátkodobé. S vyšší půjčkou jsou spojeny celkově vyšší náklady na její splacení. Klient má však obvykle k dispozici pouze příjem, ze kterého nebyl schopen, či ochoten splácet už své předchozí závazky. Problém se tedy neřeší, jen oddaluje,“ vysvětluje Jan Stopka.

Společnost SID zprovoznila on-line verzi registru FO v únoru roku 2004. Od té doby se počet dotazů do této negativní databáze neustále zvyšuje. Zatímco v první polovině roku 2004 bylo zaznamenáno 286 696 dotazů, v druhé polovině roku 2004 to bylo 552 655. Za prvních šest měsíců letošního roku dosáhl počet dotazů již 560 087. Meziročním nárůstem o 95 % byla potvrzena důležitá role negativního registru FO, který dokáže efektivně přispět k ochraně zájmů členů sdružení SOLUS a zabránit předlužování klientů. Registr FO obsahuje k 30.6.2005 238 875 záznamů o cca 208 tisících klientech, kteří měli či stále mají problém se splácením svých závazků.

K vysoké míře využívání negativního registru FO přispívá také rychlost, s jakou systém zpracovává obdržené dotazy a poskytuje odpovědi. Více než 99,99 % všech dotazů bylo vyřízeno do 1 vteřiny od vznesení požadavku. „Vzhledem k tomu, že snahou společností poskytujících retailové služby je co nejrychlejší vyřízení žádosti o jejich službu, je rychlost zodpovězení dotazu pro naše členy klíčová,“ řekl Jan Stopka.

Společnost SID provozuje od května tohoto roku rovněž negativní registr podnikatelů a právnických osob, který funguje na stejném principu jako registr FO.