Pozitivní trend potvrzen: dlužníků v Registru fyzických osob SOLUS opět ubylo

Praha, 27. dubna 2015 – Ke konci 1. čtvrtletí 2015 evidovalo sdružení SOLUS ve svém Registru fyzických osob dluh po splatnosti u 8,18 % dospělých obyvatel ČR (ve srovnání s 8,23 % k 31. 12. 2014). K poklesu počtu osob, které nejsou schopny plnit své závazky u členů sdružení SOLUS, tak došlo již ve druhém čtvrtletí v řadě.

Do činnosti sdružení SOLUS, které Registr fyzických osob provozuje, je zapojeno 46 společností z 6 ekonomických sektorů. V oblasti bankovnictví, nebankovních finančních institucí a telekomunikačních operátorů eviduje sdružení SOLUS informace o neplatících klientech z většiny trhu. Právě díky výměně informací o klientech, kteří neplní řádně své smluvní závazky, se daří efektivně zamezovat jejich dalšímu zadlužování.

„Spojení informací z více ekonomických sektorů a spolupráce s největšími poskytovateli služeb v daných odvětvích dává sdružení SOLUS jedinečnou datovou základnu. Zapojením více sektorů do jedné databáze je Registr fyzických osob SOLUS na českém trhu unikátní,“ uvádí Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Vůbec poprvé v historii sledování regionálních statistik došlo ke zlepšení ve všech krajích ČR. Dlouhodobě nejhorší je situace v Ústeckém kraji, kde u členů sdružení SOLUS dlouhodobě neplní své závazky 15,24 % dospělých obyvatel kraje. Desetiprocentní hranici překračuje také Karlovarský kraj, Liberecký kraj a Moravskoslezský kraj. Nejméně potíží se splácením závazků eviduje SOLUS naopak na Vysočině a ve Zlínském kraji, kde se pohybuje podíl osob s dluhem po splatnosti kolem hranice 5,5 %.

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích.

Ke snižování počtu klientů v prodlení pomáhají i moderní a efektivní cesty, jak mohou svou platební morálku pravidelně ověřovat – například prostřednictvím služby SMS Výpis. Při využití aplikace v chytrém telefonu získá klient informaci o existenci případných dluhů či nedoplatků v Registru fyzických osob SOLUS během několika vteřin. Druhý a další dotaz do registru touto formou přitom stojí pouze 30 Kč.

Sdružení SOLUS sdružuje aktuálně 46 společností, které se svojí činností snaží omezovat další zadlužování osob, které již své aktuální závazky nejsou schopny splácet.