Reakce sdružení SOLUS na vyjádření spotřebitele v Událostech ČT dne 25. 6. 2017

Praha, 27. června 2017 – Sdružení SOLUS se domnívá, že se redakce České televize stala obětí hrubého zkreslení skutečností, a považuje za nezbytné upozornit na některé skutečnosti v reportáži neuvedené:

  • z kontextu reportáže a vyjádření spotřebitele vyznívá, že sdružení SOLUS protiprávně vedlo záznam o jeho dluhu po splatnosti vůči poskytovateli spotřebitelských úvěrů, a to až do prosince 2016
    Sdružení SOLUS zablokovalo daný záznam již v roce 2012, takže členské společnosti informaci ze záznamu, který byl předmětem sporu, v rámci odpovědi na dotaz nedostávaly. Záznam byl zablokován přesto, že jeho správnost nezpochybnil při své kontrole ani Úřad na ochranu osobních údajů. Pohledávku, která byla předmětem sporu mezi spotřebitelem a poskytovatelem spotřebitelských úvěrů následně v roce 2014 označil Obvodní soud pro Prahu 2 za promlčenou (uznal však, že smlouva byla platně uzavřena), a v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele byl již dříve blokovaný záznam vymazán.
  • v reportáži spotřebitel ústy reportéra ČT uvádí, že v důsledku zpochybněného záznamu v Registru FO sdružení SOLUS nemohl získat úvěr na podnikání a refinancovat hypoteční úvěr
    Sdružení SOLUS se domnívá, že pochybnosti o platební morálce daného spotřebitele jsou na místě, neboť taktéž v roce 2012 zapsal do negativního registru jinou pohledávku po splatnosti významný mobilní operátor. I tento dluh se pokusil spotřebitel zpochybnit, avšak jeho oprávněnost potvrdil ve svém již pravomocném rozhodnutí i Český telekomunikační úřad a spotřebitel je tak povinen ji uhradit. Tento záznam o závazku po splatnosti proto sdružení SOLUS ve svém negativním registru stále eviduje, byť jej po zpochybnění ze strany subjektu údajů (spotřebitele) rovněž zablokoval.Sdružení SOLUS prověřilo veškeré dotazy členských společností provedené na dotčeného spotřebitele a nenalezlo ani jeden dotaz, který by byl činěn za účelem úvěru určeného na podnikání: všechny dotčené úvěry byly určeny na soukromé potřeby spotřebitele. Zároveň je třeba poznamenat, že členské společnosti využívají pro komplexní posouzení úvěruschopnosti žadatelů i další zdroje informací. Informace, které máme k dispozici, ukazují, že informace nasvědčující snížené bonitě byly k nalezení i v jiných registrech klientských informací. Sdružení SOLUS proto odmítá zkratkovitý závěr, že spotřebitel nezískal úvěr na podnikání či refinancování hypotéky jen v důsledku záznamu v registru SOLUS, který nebyl pro členské společnosti viditelný!
  • reportáži byla zpochybněna správnost a účinnost právní úpravy registrů klientských informací v zákoně o ochraně spotřebiteleSdružení SOLUS upozorňuje, že právě díky ustanovením zákona o ochraně spotřebitele došlo k významnému omezení negativních dopadů exekucí a osobních bankrotů.
    Jen od uveřejnění nové legislativy ve sbírce zákonů v prosinci 2015 do konce března 2017 poklesl počet fyzických osob s dluhem po splatnosti v registru fyzických osob SOLUS o 57 tisíc osob, a celkový objem dluhů po splatnosti o 2,1 miliardy korun. Lze tak odpovědně odhadnout, že exekucím nebo osobnímu bankrotu se i díky prevenci v oblasti posuzování bonity klienta vyhnou ročně desítky tisíc občanů.