Počet dotazů do negativního klientského registru SOLUS překročil v minulém týdnu hranici pěti milionů dotazů

Praha, 28. května 2007 – Od přechodu na on-line verzi negativního klientského registru SOLUS (registr FO) odeslaly členské společnosti sdružení SOLUS do registru již více než 5 milionů dotazů. Hranici pokořil dotaz odeslaný 23. května 2007 ve 20:06:20.

Negativní klientské registry SOLUS jsou na českém trhu jedinečné v tom, že shromažďují informace o spotřebitelích i podnikatelských subjektech napříč různými ekonomickými sektory.

„Při rozhodování o poskytnutí služby je pro dotazující se společnost cennou informací fakt, že žadatel o její služby neplní své smluvní závazky u jiné členské společnosti, ať už se jedná např. o spotřebitelský úvěr nebo fakturu za služby elektronických komunikací,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS. „Čím širší okruh společností poskytuje do registru data o klientech, kteří neplní své závazky, tím vyšší je přidaná hodnota registru pro ostatní členy sdružení SOLUS,“ dodal Jan Stopka.

Možnost realizovat dotazy do negativních klientských registrů SOLUS mají jen členové sdružení SOLUS, a to např. z řad bank, nebankovních finančních institucí a telekomunikačních operátorů. Jen v prvním čtvrtletí letošního roku poskytl negativní on-line registr fyzických osob 630.570 odpovědí na dotazy od členů sdružení SOLUS. Oproti stejnému období loňského roku to znamená meziroční nárůst o 123 % (v roce 2006 to bylo 281.788 odpovědí).

Díky informacím z různých sektorů ekonomiky mají členské společnosti v negativních klientských registrech SOLUS účinný nástroj pro řízení rizika u poskytovaných služeb. Získávají z registru cenné informace o tom, zda je klient potenciálně rizikový či nikoli. Výhodou negativního registru je fakt, že tato informace je velmi rychlá (odpověď získá společnost do 1 vteřiny) a jednoznačná, takže nezatěžuje nároky na zpracování dat informační systémy společnosti. Negativní registry sdružení SOLUS jsou k dispozici svým uživatelům non-stop (24 hodin, 7 dní v týdnu).

„Důkazem, že naše registry jsou využívány i v pozdějších hodinách, je skutečnost, že o realizování historického 5 mil. dotazu „soutěžily“ hned tři společnosti, a to z různých sektorů – společnost poskytující finanční leasing, dále telekomunikační operátor a také společnost poskytující spotřebitelské úvěry,“ doplnil Jan Stopka.