Druhé čtvrtletí 2020 udrželo pozitivní trend: pomohly odklady splátek i odpovědný přístup členů SOLUS

Praha, 20. července 2020 – Ke konci června evidovalo sdružení SOLUS ve svém registru spotřebitelů, kteří neplní dlouhodobě své závazky, 553 tisíc osob. Je to o 7 tisíc méně, než ke konci března 2020. Díky odpovědnému přístupu členských společností, které dlouhodobě prověřují schopnost klientů dostát svým smluvním závazkům, i díky rychlému zavedení odkladu splátek v době krize způsobené koronavirem, udrželo druhé čtvrtletí dlouholetý pozitivní trend.

Počet osob zapsaných v největším registru dlužníků v ČR klesá již 6 čtvrtletí v řadě. Vývoj jasně dokládá, jak může odpovědné řízení rizika a důsledné prověřování schopnosti klienta splácet smluvní závazky pomoci při snižování počtu dlužníků v prodlení.

V Registru FO eviduje SOLUS závazek po splatnosti u 6,23 % dospělých občanů ČR (oproti 6,63 % ke konci června 2019). Celkový dluh po splatnosti u těchto spotřebitelů dosáhl 47,8 mld. korun. Potíže s platební morálkou odhalí registr přibližně u 13 žadatelů o půjčku ze sta.

Ačkoli se může zlepšení v oblasti platební morálky zdát v současnosti překvapivé, lze jej poměrně jednoduše vysvětlit. „Pokles počtu dlužníků v registru fyzických osob pozorujeme již několik let. Naše členské společnosti nemají zájem poskytovat půjčky či služby klientům, kteří nebudou schopní dostát svým závazkům, a odpovědně jejich platební morálku prověřují. V tom jim negativní registr SOLUS pomáhá a čísla ukazují, že je to velmi efektivní nástroj. Krize také ukázala, že členské společnosti SOLUS byly ochotny pomoci klientům, kteří s věřitelem komunikují a řeší případné potíže, a to ještě před vznikem zákonné povinnosti umožnit odklady splátek,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Do negativního registru SOLUS jsou zapsány závazky po splatnosti nad 500 Kč, které není klient dlouhodobě schopný splácet. Ve většině případů se tak záznam v registru objeví nejdříve po uplynutí 3 měsíců, často i později. Kolik nových záznamů se v registrech objeví v souvislosti s pandemií koronaviru v tuto chvíli nelze odhadnout. „Schopnost domácností splácet přijaté závazky bude záviset zejména na míře dlouhodobých dopadů pandemie na ekonomiku. Různé prognózy se však v tuto chvíli velmi liší. Pokud ovšem většina spotřebitelů požádala o odklad splátek až do konce října, mohou se případné potíže se splácením těchto úvěrů objevit v registrech až v roce 2021,“ doplnil Jan Stopka.

Data sdružení SOLUS ukazují také dlouhodobě propastné rozdíly mezi jednotlivými kraji a regiony ČR. Zatímco například ve Zlínském kraji nebo Kraji Vysočina přesahuje podíl dospělých se zápisem v registru.

SOLUS jen těsně čtyřprocentní hranici, v Karlovarském kraji přesahuje hranici 10 procent a v Ústeckém kraji dokonce 12 procent.

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích

SOLUS sdružuje řádově 60 společností, které poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií a P2P půjček.


Více o nás…

Společnost pro informační databáze (SID) je specialistou na profesionální, rychlé a bezpečné zpracování dat. Mezi nejvýznamnější aktivity SID patří od roku 2000 zpracování registrů pro sdružení SOLUS. Pro mobilní operátory provozuje SID oblíbený nástroj TelcoScore, který umožňuje posoudit sofistikovaně bonitu zejména u klientů, kde tak nelze učinit na základě transakční historie nebo zápisů v tradičních registrech klientských informací.

SID pomáhá desítkám klientů vytěžit a následně bezpečně a spolehlivě zpracovat data. Akcionáři společnosti jsou silné a renomované společnosti z oblasti finančních služeb a oboru zpracování dat. Více na www.sid.cz.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:
Miroslav Beneš
Telefon: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz