Finanční instituce, telekomunikační operátoři a další členové sdružení SOLUS se rekordně dotazovali do negativního registru

Praha 3. ledna 2007 – Razantní růst členské základy sdružení SOLUS a rostoucí ekonomika České republiky byly hlavními faktory, které ovlivnily výrazný nárůst počtu dotazů do negativního registru sdružení SOLUS. Členské společnosti vznesly do negativní databáze spotřebitelů sdružení SOLUS za loňský rok celkem 1 974 602 dotazů.

„Zájem o využívání negativního on-line registru spotřebitelů dlouhodobě roste. V roce 2006 jsme zaznamenali téměř 2 miliony dotazů, což je nárůst o více než 72 % oproti roku 2005,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s.

Mezi rokem 2004 a 2005 byl zaznamenán nárůst v počtu dotazů o 36,5 % (z 839 351 na 1 145 964 dotazů).

„Jsme přesvědčeni, že zvyšující se zájem o využívání negativního on-line registru sdružení SOLUS bude pokračovat i v následujících letech “, doplnil Jan Stopka.

Jen mezi prvním a druhým pololetím loňského roku se počet dotazů téměř zdvojnásobil. Za prvních 6 měsíců roku 2006 vznesly členské společnosti 694 893 dotazů, zatímco za druhé pololetí se zvýšil počet dotazů na 1 279 709 dotazů.

Mezi období, kdy je největší zájem o služby společností využívajících databázi SOLUS, patří tradičně období kolem Vánoc. Za listopad a prosinec roku 2006 bylo vzneseno více než 490.000 dotazů.

„I při tomto velkém počtu dotazů zůstala zachována rychlost, s jakou registr poskytuje svým uživatelům odpovědi. Více než 99,9% všech odpovědí bylo poskytnuto do 1 vteřiny,“ uvedl Jan Stopka.

O významu a velkém přínosu negativního registru v oblasti prevence rizika vypovídá tzv. „hit-rate“, tedy počet odpovědí „ano“, klient byl v databázi nalezen. Zatímco v roce 2004 činila průměrně hit-rate 4,5 %, v roce 2005 již byla na úrovni 8,15 % a v roce 2006 se zvýšila na 14,5% v pracovní dny, respektive na 11% o víkendech.

Aktuálně obsahuje negativní on-line registr sdružení SOLUS necelých 580 000 záznamů o více než 409.000 klientech, z kterých se již více než 22% díky činnosti sdružení SOLUS ze svých finančních problémů za poslední 3 roky dostalo a své dřívější závazky po splatnosti uhradilo.

„Absolutní počet záznamů v negativním registru sice roste, ale v žádném případě nelze tvrdit, že by se zvyšovalo riziko u členů sdružení SOLUS. Naopak, členové sdružení SOLUS mají díky přístupu do registru k dispozici efektivní nástroj, jak riziko snižovat. Nárůst absolutního počtu klientů, kteří jsou zařazeni do negativního registru SOLUS, je způsoben průběžně se rozšiřující členskou základnou sdružení SOLUS a zapojováním nových sektorů,“ dodal Jan Stopka.