Platební morálka občanů se na konci roku zlepšila, počet dlužníků rostl jen v Plzeňském a Moravskoslezském kraji

Praha, 3. února 2016 – Počet občanů s dluhem po splatnosti zapsaných v Registru fyzických osob SOLUS na konci roku poklesl. K 31. prosinci 2015 evidovalo sdružení SOLUS ve svém negativním registru dluh po splatnosti u 8,09 % dospělých obyvatel ČR (ve srovnání s 8,12 % k 30. 9. 2015). Celkem evidoval SOLUS ke konci roku více než 700 tisíc občanů s dluhem po splatnosti u některého ze svých členů.

„Počet občanů s dluhem po splatnosti v registru SOLUS klesá s výjimkou jednoho čtvrtletí kontinuálně od září 2014. Registry tak objektivně chrání spotřebitele před zadlužováním v případě, kdy již nejsou schopní plnit jiné smluvní závazky,“ uvádí Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Celková dlužná částka po splatnosti evidovaná v Registru fyzických osob sdružení SOLUS dosáhla ke konci roku 52,7 miliardy Kč (oproti 51,4 miliardy Kč ke konci roku 2014). Po zapsání do registru uhradilo jen v letošním roce svůj závazek po splatnosti nebo jeho část 399 tisíc občanů.

Nejmenší potíže s platební morálkou mají občané kraje Vysočina

Počet osob zapsaných v Registru fyzických osob klesal v posledním čtvrtletí loňského roku ve všech krajích ČR kromě Plzeňského a Moravskoslezského. Dlouhodobě nejméně potíží se splácením eviduje sdružení SOLUS v Kraji Vysočina a ve Zlínském kraji (v obou pod hranicí 6 %). Naproti tomu v Moravskoslezském kraji, Karlovarském kraji, Ústeckém a Libereckém kraji dluží členům sdružení SOLUS více než deset dospělých osob ze sta.

Občanům nabízí sdružení SOLUS moderní a efektivní způsob, jak mohou svou platební morálku pravidelně ověřovat – prostřednictvím služby SMS Výpis. Touto cestou získá občan informaci o existenci případných dluhů po splatnosti evidovaných sdružením SOLUS během několika vteřin. Při využití aplikace v chytrém telefonu stojí druhý a další dotaz jen 30 Kč.