Čtyřicátým členem sdružení SOLUS se stala Česká pojišťovna, do činnosti sdružení se tak zapojuje již sedmý sektor

Praha, 30. října 2012 – Česká pojišťovna se stala 40. členem sdružení SOLUS. Zapojení největší pojišťovny na českém trhu do činnosti sdružení je dalším milníkem v historii jeho činnosti. V rámci sdružení SOLUS nyní spolupracují společnosti ze sedmi tržních sektorů: nebankovní finanční instituce, banky, mobilní operátoři, distributoři energií, stavební spořitelny, obchodní řetězec a nově také pojišťovna.

„Cílem spolupráce České pojišťovny se sdružením SOLUS je nadále zlepšovat kvalitu služeb pro koncového klienta díky schopnosti vybírat kvalitní a spolehlivé pojišťovací zprostředkovatele. Kromě sektorového řešení České asociace pojišťoven, které již Česká pojišťovna využívá, chceme těžit z výhod multisektorového řešení, které nabízí sdružení SOLUS,“ říká JUDr. Jaromír Kaděra, ředitel odboru vyšetřování a vnitřní bezpečnosti České pojišťovny.

„Zapojení České pojišťovny do činnosti sdružení SOLUS si velmi vážíme a je logickým vyústěním naší dlouhodobé snahy o vytvoření nezastupitelného nástroje pro řízení rizik u poskytovaných služeb v rámci jednotlivých ekonomických sektorů. Je přínosem nejen pro současné členy, ale zároveň inspirací pro další pojišťovny, aby se do činnosti sdružení SOLUS také zapojily. S ohledem na probíhající jednání očekáváme, že se tak stane v horizontu příštích několika měsíců,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

V rámci sdružení SOLUS spolupracují členské společnosti již od roku 1999 při prevenci předlužování klientů, při omezování růstu počtu dlužníků v prodlení a při zvyšování vymahatelnosti dluhů po splatnosti. Sdílení zkušeností napříč ekonomickými sektory pomáhá zvyšovat efektivitu spolupráce a významně zvyšuje přidanou hodnotu registrů SOLUS.

Registr třetích stran SOLUS (R3S) přispívá ke kultivaci trhu zprostředkovatelů služeb a rovněž k omezení nejrůznějších objektivně nežádoucích praktik či zvyklostí při uzavírání smluv, které v některých případech mohou vážně poškozovat klienta nebo členské společnosti. V rámci Registru třetích stran si mohou členské společnosti navzájem vyměňovat informace o nekorektním či podvodném jednání třetích stran (zprostředkovatelů, dealerů, subdealerů a dalších), se kterými aktuálně spolupracují či spolupracovaly.

Aktuální seznam členských společností sdružení SOLUS je uveden na internetových stránkách sdružení SOLUS – Členské společnosti.