Sdružení SOLUS má čtyři nové členy: BRE Bank, Citibank Europe, LBBW Bank CZ a MAKRO Cash & Carry ČR.

Praha, 30. listopadu 2009 – Sdružení SOLUS ve svých řadách přivítalo 4 nové členy. Tři z nich tvoří banky – Citibank, LBBW a mBank, čtvrtým členem je velkoobchodní řetězec Makro. Sdružení SOLUS tak má již 30 členů.

Sdružení SOLUS významně rozšířilo svou členskou základnu. Díky vstupu tří bank (Citibank, LBBW a mBank) vzrostl počet členů s bankovní licencí ve sdružení SOLUS na deset.

„Negativní klientské registry SOLUS dnes patří k standardním a nezastupitelným nástrojům při řízení rizik, což je také důvodem pro neutichající zájem o členství ve sdružení SOLUS,“ vysvětluje Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Pokračování rozšiřování členské základny sdružení SOLUS ze sektoru bank bude pokračovat i v následujícím období.

„V průběhu roku 2010 předpokládáme vstup minimálně dvou dalších společností s bankovní licencí“, doplnil Jan Stopka.

Společnost MAKRO Cash & Carry ČR se stala prvním subjektem z nového sektoru obchodních řetězců.

„Věřím, že také další obchodní řetězce rozšíří v blízké době členskou základnu sdružení SOLUS, a to z důvodu možnosti přístupu k nezbytným údajům pro řízení rizik u poskytovaných služeb,“ uvedl Luděk Čermák, předseda sdružení SOLUS.

Po aktuálním rozšíření členské základny eviduje sdružení SOLUS, které letos oslavilo 10 let svého úspěšného působení v České republice, celkem již 30 členů z pěti různých sektorů, a to: 15 členů z řad nebankovních finančních institucí, 10 členů z bankovního sektoru, 3 členy v sektoru elektronických komunikací a jednoho distributora elektrické energie a jeden obchodní řetězec. S dalšími společnostmi v tuto chvíli sdružení SOLUS o jejich potencionálním členství jedná.

“Vstup prvního člena z dalšího sektoru, tentokrát z oblasti pojišťoven, je na spadnutí,“ uvedl Luděk Čermák.