Ing. Milan Bušek místopředsedou Rady Sdružení SOLUS

Praha, 30. září 2010 – Novým místopředsedou Rady Sdružení SOLUS byl zvolen Ing. Milan Bušek, člen představenstva společnosti Cetelem ČR, a.s.

Ve čtvrtek 23. září 2010 zvolila Rada Sdružení SOLUS Ing. Milana Buška na místo místopředsedy Rady Sdružení SOLUS, uvolněné rezignací Ing. Karly Henčlové.

Ing. Milan Bušek je členem představenstva společnosti Cetelem ČR, a.s. a ředitelem Správy řízení rizika. Na činnosti Sdružení SOLUS se účastní již od roku 1998, kdy se aktivně podílel na přípravě rámce pro jeho fungování, včetně jeho založení (jako zástupce společnosti Napol, a.s.) a je tak u „projektu SOLUS“ již přes 12 let (nyní jako zástupce společnosti Cetelem ČR, a.s.).

„Za nejvýznamnější výzvu svého působení v roli místopředsedy Rady Sdružení SOLUS považuji vytvoření a další rozvoj Pozitivního registru SOLUS, který nám jako členským společnostem Sdružení SOLUS pomůže dále posílit naše možnosti v řízení rizik,“ řekl Milan Bušek po svém zvolení.