Zonky.cz je prvním poskytovatelem P2P půjček ve sdružení SOLUS

Praha, 30. září 2015 – Platforma pro P2P půjčky Zonky se stala členem sdružení SOLUS. Díky registrům klientských informací může zvýšit bezpečí půjček mezi osobami, které přes platformu Zonky půjčky poskytují i čerpají. Provozovatelem Zonky je a členem sdružení SOLUS se stala společnost Different Money s.r.o.

Zonky je prozatím jedinou P2P platformou v České republice, která zvýší bezpečnost P2P půjček prostřednictvím registrů klientských informací. „Ověření platební morálky klienta v registru poskytne obrovskou výhodu při posuzování kreditního rizika pro Zonky i investory, kteří přes ní půjčují. Zároveň však chrání žadatele o půjčku před potenciálním předlužením. Získání maxima informací pro obě strany obchodu považujeme za nezbytný předpoklad pro fungování celého systému P2P půjček,“ uvedla šéfka projektu Zonky Lucie Tvarůžková.

Registr fyzických osob SOLUS poskytuje informace, které jsou na českém trhu unikátní. Obsahuje údaje o dlouhodobě nesplácených závazcích nejen u bank a jiných finančních institucí, ale také u společností z jiných ekonomických sektorů. Zvyšuje tak ochranu členských společností i klientů před neodpovědným zadlužováním. „Ucelené informace z více ekonomických sektorů představují nejefektivnější zdroj informací o platební morálce klienta. Registry, které obsahují informace z více ekonomických sektorů, proto vyzdvihují díky jejich funkčnosti a efektivitě ve svých studiích opakovaně například Světová banka či OECD,“ uvádí Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

V Registru fyzických osob eviduje aktuálně sdružení SOLUS řádově 700 tisíc osob, které dluží po splatnosti členským společnostem celkem 52,7 miliardy korun. Každoročně uhradí své závazky po splatnosti v plné výši řádově 200 tisíc osob.

SOLUS aktuálně sdružuje 46 společností, které se svou činností snaží omezovat další zadlužování klientů, kteří již své aktuální závazky nejsou schopni splácet. Společnosti poskytují své služby v 6 ekonomických sektorech: v sektoru nebankovních finančních institucí, bank, telekomunikačních operátorů, distributorů energií, stavební spořitelen a obchodních řetězců.