Sdružení SOLUS přijalo tři nové členy, vůbec poprvé bude do negativních klientských registrů SOLUS nahlížet také stavební spořitelna

Praha, 4. prosince 2007 – Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. je vůbec první stavební spořitelnou, která se stala členem sdružení SOLUS. Členy se staly také dvě společnosti z finanční skupiny České spořitelny, a to s Autoleasing, a.s. a s Autoúvěr, a.s.. Společnosti tak budou moci využívat cenné informace o platební morálce klientů, které jsou obsažené v negativních klientských registrech SOLUS.

Sdružení SOLUS má po aktuálním rozšíření členské základny již 25 členů – 7 bankovních institucí (z toho jedna stavební spořitelna), 13 nebankovních finančních institucí, 3 telekomunikační operátory, 1 distributora elektrické energie a 1 poskytovatele kabelové televize. Negativní klientské registry SOLUS jsou v České republice unikátní tím, že shromažďují údaje o klientech v prodlení se splácením svých závazků napříč různými ekonomickými sektory.

„Pro SOLUS je velmi důležitá oborová rozmanitost členů, kteří poskytují do registrů informace o svých klientech v prodlení. Právě díky pokrytí různých ekonomických sektorů můžeme nabízet našim členům lepší a komplexnější pohled na platební morálku jejich potenciálních klientů,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze.

Rozšiřování členské základny sdružení SOLUS bude určitě pokračovat i nadále. Sdružení SOLUS zaznamenává zvyšující se zájem o členství ze strany dalších společností, aktuálně eviduje více než deset dalších žádostí. Přijetí společnosti za člena sdružení SOLUS má však svá pravidla a každý budoucí člen sdružení SOLUS musí být připraven dodržovat také např. Etický kodex sdružení SOLUS.

„Věřím, že v následujících letech by členskou základnu sdružení SOLUS mohly rozšířit nejenom společnosti ze stávajících zapojených sektorů, jako např. Česká spořitelna nebo ČEZ, ale také společnosti z nových sektorů, např. pojišťovny“, zamyslel se nad dalším možným vývojem členské základny sdružení SOLUS Jan Stopka.

SOLUS vytváří dva negativní klientské registry, které shromažďují informace o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého ze členů sdružení SOLUS. Jde o Registr FO, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby (spotřebitelé), a Registr IČ, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby.

Negativní klientské registry SOLUS fungují na základě on-line dotazů a jednoznačně interpretovatelných odpovědí, které jsou poskytovány v čase kratším než jedna vteřina.