Vedení Rady sdružení SOLUS obhájilo své funkce

Praha, 8. července 2009 – Rada sdružení SOLUS na svém dubnovém zasedání znovu zvolila stávajícího předsedu a všechny místopředsedy Rady sdružení Solus, jimž nedávno skončilo dvouleté funkční období.

V čele sdružení SOLUS je tak i nadále Ing. Luděk Čermák, který funkci vykonával i v předešlých dvou letech. Luděk Čermák rovněž zastává funkci obchodního a marketingového ředitele společnosti ESSOX s.r.o., jedné z nejvýznamnějších nebankovních společností, která se zabývá poskytováním úvěrových a leasingových služeb na českém trhu.

„Sdružení SOLUS letos oslavilo 10 let svého působení na českém trhu. Beru si za cíl nadále rozvíjet aktivity sdružení SOLUS a přispívat tak k úvěrové odpovědnosti v ČR,“ řekl Luděk Čermák po svém zvolení.

Svou pozici místopředsedkyně obhájila také Ing. Karla Henčlová, která působí ve společnosti Home Credit a.s. jako Chief Operations Officer a zároveň také jako členka dozorčí rady této společnosti.

Další místopředsedkyní je Ing. Drahoslava Rosová z Raiffeisenbank, kde pracuje jako ředitelka Operačního risku. Ve sdružení SOLUS působí již šest let. Zajímá se zejména o otázky odpovědného úvěrování a prevenci podvodů.

Telekomunikační operátory reprezentuje v Radě sdružení SOLUS místopředseda Ing. Marek Novotný, který působí v Telefonica O2 Czech Republic, a.s. jako ředitel pro Credit Management.

Rada sdružení SOLUS je řídícím a statutárním orgánem sdružení SOLUS. Funkční období předsedů a místopředsedů je dvouleté.